Tillbaka till listan

FUNKTION STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta system gör att du kan minska bränsleförbrukningen och utsläppet av växthusgas.

När du startar bilen aktiveras systemet automatiskt.

Under körningen stoppar systemet motorn (stand by-läge) när bilen stannar (trafikkö, rödljus, osv.).

Villkor för att ställa motorn på stand-by

Bilen har körts sedan det sista stoppet.

För manuella växellådor:

- växellådan står på neutralläget (dödpunkt)

och

- bilens hastighet är lägre än ungefär 3 km/h.

och

- kopplingspedalen är släppt.

Om varningslampan blinkar innebär det att kopplingspedalen inte är tillräckligt uppsläppt.

För alla bilar:

Varningslampan på instrumentpanelen tänds när motorn är i standby-läge.

Bilens utrustningar förblir i funktion under tiden som motorstoppet varar.

Servostyrningen kanske inte längre är igång när motorn försätts i standbyläge.

Då aktiveras den igen när motorn inte är kvar i standbyläge och bilens hastighet överstiger cirka 1 km/h (nedförsbacke, lutning osv.).

Om systemet är i funktion vid ett motorstopp, tryck ner kopplingspedalen i botten för att starta motorn.

Om du lämnar bilen varnas du av en ljudsignal att motorn inte är avstängd utan står på standby.

Motorn MÅSTE stängas av (inte sättas i standby-läge) innan du lämnar bilen. START, STOPP AV MOTOR.

Låt inte fordonet rulla när motorn står på stand-by (varningslampan visas på instrumentpanelen).

Förhindra att motorn ställs på stand-by

Det är möjligt att i vissa situationer, som då du är på väg mot en korsning, med systemet aktiverat, hålla motorn igång för att sedan komma iväg snabbt.

Manuell växellåda

Håll kopplingspedalen nedtryckt.

Lämna standby-läget

För manuell växellåda:

- vid öppning av förardörren, utan någon ilagd växel och med kopplingspedalen uppsläppt;

eller

- när förarens säkerhetsbälte lossas, utan någon ilagd växel och med kopplingspedalen uppsläppt;

eller

- växelspaken befinner sig i neutralläge och kopplingspedalen är en aning nedtryckt;

eller

- en växel är ilagd och kopplingspedalen är helt nedtryckt.

Särskild anmärkning: beroende på bil tänds kontrollampan Ä i några sekunder på instrumentpanelen när du stänger av tändningen med motorn i standby-läge.

Villkor för att inte ställa motorn på stand-by

Vissa villkor tillåter inte att systemet ställer motorn på stand-by, bland annat:

- förardörren är inte stängd

- förarens bälte är inte fastspänt

- backväxeln är ilagd,

- motorhuven är inte låst

- yttertemperaturen är för låg eller för hög;

- batteriet är inte ordentligt laddat

- parkeringsassistansen är igång,

- höjden är för hög;

- motorns temperatur är inte tillräckligt hög,

- Avgasreningssystemet håller på att regenereras,

-...

Varningslampan visas på instrumentpanelen för att göra dig uppmärksam på att motorn inte kan ställas på stand-by.

För bilar utrustade med manuell växellåda

Omstarten kan avbrytas om kopplingspedalen släpps upp för snabbt när en växel är ilagd.

För att fylla på bränsle måste motorn stängas av (och inte bara i vänteläge för bilar utrustade med STOP and START-funktionen): du måste stänga av tändningen START, STOPP AV MOTOR.

Risk för brand.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen START, STOPP AV MOTOR.

Särskilda anvisningar för automatisk start av motorn

Under vissa förhållanden kan motorn starta om utan någon åtgärd för att garantera din säkerhet och komfort.

Detta kan inträffa bland annat när:

- yttertemperaturen är för låg eller för hög,

- batteriet är inte ordentligt laddat

- när bilens hastighet är högre än 5 km/h (i nedförsbackar...).

- upprepade tryck på bromspedalen eller behov av bromssystemet

-...

Varningsljuset visas på instrumentpanelen för att upplysa dig om automatisk omstart av motorn.

Avaktivering, aktivering av funktionen

Tryck på kontakten 1 för att stänga av funktionen. Varningslampan i strömställaren 1 tänds.

Om du trycker en gång till sätts systemet i gång igen. 1-strömställarens varningslampa slocknar.

Systemet aktiveras igen automatiskt när bilen startas frivilligt med hjälp av startknappen. START, STOPP AV MOTOR.

Funktionsfel

Om meddelandet ”Kontrollera Stopp & start” visas på instrumentpanelen samtidigt som 1-reglaget är på innebär detta att systemet är inaktiverat.

Kontakta din märkesrepresentant.

Särskild anmärkning: beroende på bil kan, under vissa av dessa förhållanden, automatisk omstart av motorn förhindras om en dörr är öppen.

Specialfunktion: när motorn är i standbyläge startar den automatiskt när 1 trycks in.

Motorn MÅSTE stängas av (inte sättas i standby-läge) innan du lämnar bilen. START, STOPP AV MOTOR.

STOPP/START SYSTEM