Nya Renault Express

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för avgaskontroll
Kontrollampa för variabel servostyrning
Systemvarningslampa för partikelfilter
Bromskretsens felvarningslampa
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för oljetryck
Varningslampa för förvärmning
Färdriktningsvisare
     Airbag
Varningslampa för
     låg
     bränslenivå
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Indikator för växelbyte
Laddningskontroll
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga
Varningslampa för öppen dörr
Kontrollampa för ECO-läget
Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms
ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK
Kontrollampor för fartbegränsare
Kontrollampa för fartbegränsare
Kontrollampa för hastighetsvarning
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Passagerarens 
     Airbag
     ON
Passagerarens 
     Airbag
     OFF
Varningslampa för ej fastspänt bilbälte, fram och bak

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för avgaskontroll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, beroende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i vänteläge FUNKTION STOP AND START och sedan slocknar den.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt. MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Bromskretsens felvarningslampa

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Denna tänds i blått när du slå på tändningen eller startar motorn.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka och kontrollampan ska släckas eller bli blå igen. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån OLJENIVÅ I MOTORN: allmän information. Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för förvärmning

(dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade. Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för låg bränslenivå

Den lyser orange när tändningen eller motorn slås på och slocknar sedan efter några sekunder eller lyser vitt beroende på bil. Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Indikator för växelbyte

Lampan tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller växla ned (pilen pekar nedåt) RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING.

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Varningslampa för öppen dörr

Kontrollampa för ECO-läget

Den tänds när ECO-läget aktiveras RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Kontrollampor för fartbegränsare

Kontrollampa för fartbegränsare

Kontrollampa för hastighetsvarning

Beroende på bil och land tänds denna och en ljudsignal ljuder. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte, fram och bak