Express

Titta på videoklipp om bilen

JUSTERA RATTEN

JUSTERA RATTEN

JUSTERA RATTEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INSTRUMENTPANEL

INSTRUMENTPANEL

INSTRUMENTPANEL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SÄTESVÄRME

SÄTESVÄRME

SÄTESVÄRME

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INDUKTIONSLADDARE FÖR SMARTPHONE

INDUKTIONSLADDARE FÖR SMARTPHONE

INDUKTIONSLADDARE FÖR SMARTPHONE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ÖPPNA BAKDÖRRARNA TILL 180°

ÖPPNA BAKDÖRRARNA TILL 180°

ÖPPNA BAKDÖRRARNA TILL 180°

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
JUSTERBART PASSAGERARSÄTE

JUSTERBART PASSAGERARSÄTE

JUSTERBART PASSAGERARSÄTE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VIKBART LASTSKYDD MED GÅNGJÄRN

VIKBART LASTSKYDD MED GÅNGJÄRN

VIKBART LASTSKYDD MED GÅNGJÄRN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VIDVINKELSPEGEL

VIDVINKELSPEGEL

VIDVINKELSPEGEL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAKÅT VY

BAKÅT VY

BAKÅT VY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANSLUTEN ASSISTANS: NÖDSAMTAL (E-CALL)

ANSLUTEN ASSISTANS: NÖDSAMTAL (E-CALL)

ANSLUTEN ASSISTANS: NÖDSAMTAL (E-CALL)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FARTBEGRÄNSAREN

FARTBEGRÄNSAREN

FARTBEGRÄNSAREN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FARTHÅLLAREN

FARTHÅLLAREN

FARTHÅLLAREN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EXTENDED GRIP

EXTENDED GRIP

EXTENDED GRIP

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANTISPINNREGLERING (ESC)

ANTISPINNREGLERING (ESC)

ANTISPINNREGLERING (ESC)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PARKERINGSASSISTANS FRAM OCH BAK

PARKERINGSASSISTANS FRAM OCH BAK

PARKERINGSASSISTANS FRAM OCH BAK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BACKKAMERA

BACKKAMERA

BACKKAMERA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTEM FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

SYSTEM FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

SYSTEM FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ECO-LÄGE

ECO-LÄGE

ECO-LÄGE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
STOPP/START SYSTEM

STOPP/START SYSTEM

STOPP/START SYSTEM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – NAVIGERING

EASY LINK – NAVIGERING

EASY LINK – NAVIGERING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – RADIO OCH MUSIK

EASY LINK – RADIO OCH MUSIK

EASY LINK – RADIO OCH MUSIK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – TELEFON

EASY LINK – TELEFON

EASY LINK – TELEFON

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – BILINFORMATION

EASY LINK – BILINFORMATION

EASY LINK – BILINFORMATION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – INSTÄLLNINGAR

EASY LINK – INSTÄLLNINGAR

EASY LINK – INSTÄLLNINGAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – SMARTPHONE-SPEGLING

EASY LINK – SMARTPHONE-SPEGLING

EASY LINK – SMARTPHONE-SPEGLING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
RESERVHJUL

RESERVHJUL

RESERVHJUL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DÄCKPUMPNINGSSATS

DÄCKPUMPNINGSSATS

DÄCKPUMPNINGSSATS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VÄTSKENIVÅER (MOTOROLJA, KYLVÄTSKA, BROMSVÄTSKA)

VÄTSKENIVÅER (MOTOROLJA, KYLVÄTSKA, BROMSVÄTSKA)

VÄTSKENIVÅER (MOTOROLJA, KYLVÄTSKA, BROMSVÄTSKA)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för avgaskontroll
Kontrollampa för variabel servostyrning
Systemvarningslampa för partikelfilter
Bromskretsens felvarningslampa
Varningslampa för omedelbart stopp
     (röd)
Varningslampa
     (orange)
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för oljetryck
Varningslampa för förvärmning
Färdriktningsvisare
     Airbag
Varningslampa för
     låg
     bränslenivå
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Indikator för växelbyte
Laddningskontroll
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga
Varningslampa för öppen dörr
Kontrollampa för ECO-läget
Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms
Indikering om att det är för lite luft i däcken
Kontrollampor för fartbegränsare
Kontrollampa för fartbegränsare
Kontrollampa för hastighetsvarning
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Passagerarens 
     Airbag
      ON
Passagerarens 
     Airbag
      OFF
Varningslampa för ej fastspänt bilbälte, fram och bak

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för avgaskontroll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, beroende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i vänteläge FUNKTION STOP AND START och sedan slocknar den.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt. MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Bromskretsens felvarningslampa

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för omedelbart stopp (röd)

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa (orange)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är i gång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste snarast möjligt besöka en märkesrepresentant, var försiktig när du kör dit. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Denna tänds i blått när du slå på tändningen eller startar motorn.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka och kontrollampan ska släckas eller bli blå igen. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån OLJENIVÅ I MOTORN: allmän information. Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för förvärmning

(dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade. Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för låg bränslenivå

Den lyser orange när tändningen eller motorn slås på och slocknar sedan efter några sekunder eller lyser vitt beroende på bil. Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Indikator för växelbyte

Lampan tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller växla ned (pilen pekar nedåt) RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Varningslampa för öppen dörr

Kontrollampa för ECO-läget

Den tänds när ECO-läget aktiveras RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms

Indikering om att det är för lite luft i däcken

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder DÄCKTRYCKSÖVERVAKNINGSSYSTEM

Kontrollampor för fartbegränsare

Kontrollampa för fartbegränsare

Kontrollampa för hastighetsvarning

Beroende på bil och land tänds denna och en ljudsignal ljuder. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte, fram och bak