VÄXELSPAK, PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växelspak

Bilar med manuell växellåda: följ mönstret på knoppen 1.

Bilar med automatväxellåda: AUTOMATVÄXELLÅDA.

Iläggning av backväxeln

Är tändningen påslagen när backväxeln läggs i tänds backljuset.

Anm.: beroende på bil tänds dimljusen fram när backen läggs i, om halvljuset är på.

Parkeringsbroms

Lossning av bromsen

Dra spaken 3 något uppåt, tryck in knappen 2 och för spaken nedåt.

Varningslampan } släcks på instrumentpanelen.

Om du kör med parkeringsbromsen åtdragen lyser en röd varningslampa på instrumentpanelen så länge bromsen inte är helt frisläppt.

Åtdragning av bromsen

Dra spaken 3 uppåt. Kontrollera att bilen står helt stilla. Kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Under körning är det viktigt att parkeringsbromsen är helt lossad (den röda kontrollampan släckt), annars är det risk för överhettning eller skador.

När bilen står stilla kan du beroende på lutning och/eller bilens last behöva dra åt två extra hack och lägga i en växel (1:an eller backen) på bilar med manuell växellåda, eller läge P på bilar med automatväxellåda.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.