Tillbaka till listan

FUNKTION STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta system gör att du kan minska bränsleförbrukningen och utsläppet av växthusgas. När du startar bilen aktiveras systemet automatiskt. Under körningen stoppar systemet motorn (stand by-läge) när bilen stannar (trafikkö, rödljus, osv.).

Villkor för att ställa motorn på stand-by

Bilen har körts sedan det sista stoppet.

För bilar utrustade med automatväxellåda:

- växellådan är i läge D, L (beroende på bil) eller N,

och

- bromspedalen är nedtryckt (tillräckligt hårt),

Om varningsljuset tänds och meddelandet ”Tryck på bromspedalen” visas på instrumentpanelen indikerar detta att bromspedalen inte är tillräckligt nedtryckt.

och

- gaspedalen är inte nedtryckt,

och

- bilens hastighet är noll i ungefär en sekund.

Bilen står kvar i stand-by om växelspaken ligger i läge P eller om den ligger i läge N samtidigt som parkeringsbromsen är dragen och bromspedalen inte är nedtryckt.

För bilar utrustade med manuell växellåda:

- växellådan står på neutralläget (dödpunkt)

Om varningsljuset tänds och meddelandet ”Placera i neutralläge” visas på instrumentpanelen indikerar detta att du behöver placera växelspaken i neutralläge.

och

- kopplingspedalen är släppt;

och

- bilens hastighet är lägre än 5 km/h.

För alla bilar:

varningslampan visas med fast sken på instrumentpanelen för att göra dig uppmärksam på att motorn ställs på stand-by.

Bilens utrustningar förblir i funktion under tiden som motorstoppet varar.

Servostyrningen kanske inte längre är igång när motorn försätts i standbyläge.

Då aktiveras den igen när motorn inte är kvar i standbyläge och bilens hastighet överstiger cirka 1 km/h (nedförsbacke, lutning osv.).

Vid ett stand by-läge av motorn dras inte den automatiska parkeringsbromsen (beroende på bil) åt automatiskt.

Låt inte fordonet rulla när motorn står på stand-by (varningslampan lyser på instrumentpanelen).

Motorn måste stängas av (inte sättas i standby-läge) innan du lämnar bilen. STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Förhindra att motorn ställs på stand-by

Det är möjligt att i vissa situationer, som då du är på väg mot en korsning, med systemet aktiverat, hålla motorn igång för att sedan komma iväg snabbt.

För bilar utrustade med automatväxellåda:

Håll bilen stilla med en lätt fot på bromspedalen.

För bilar utrustade med manuell växellåda:

Håll kopplingspedalen nedtryckt.

Vid påfyllning av bränsle måste motorn vara avstängd (inte befinna sig i standby-läge). Du MÅSTE stänga av motorn STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Lämna standby-läget

För bilar utrustade med automatväxellåda:

- när förardörren öppnas;

eller

- när förarens säkerhetsbälte lossas;

eller

- bromspedalen är uppsläppt, läge D eller L (beroende på bil) ilagd;

eller

- Bromspedalen är uppsläppt, växelspaken är i läge N och parkeringsbromsen är uppsläppt ;

eller

- Parkeringsbromsen är åtdragen igen, växelspaken är i läge P eller N med parkeringsbroms åtdragen ;

eller

- växelspaken är i läge R ;

eller

- gaspedalen är nedtryckt;

eller

- i manuellt läge (M) aktiveras växelreglagen AUTOMATVÄXELLÅDA.

”AUTOHOLD” funktionen är aktiverad FUNKTIONEN ”AUTOHOLD", bromspedalen kan släppas upp och motorns vänteläge kan upprätthållas.

Tryck ned gaspedalen med bromspedalen uppsläppt för att stänga av motorns standby-läge.

För bilar utrustade med manuell växellåda:

- vid öppning av förardörren, utan någon ilagd växel och med kopplingspedalen uppsläppt;

eller

- när förarens säkerhetsbälte lossas, utan någon ilagd växel och med kopplingspedalen uppsläppt;

eller

- växelspaken befinner sig i neutralläge och kopplingspedalen är en aning nedtryckt;

eller

- en växel är ilagd och kopplingspedalen är helt nedtryckt.

Särskild anmärkning: beroende på bil tänds kontrollampan Ä i några sekunder på instrumentpanelen när du stänger av tändningen med motorn i standby-läge.

Villkor för att inte ställa motorn på stand-by

Vissa villkor tillåter inte att systemet ställer motorn på stand-by, bland annat:

- förardörren är inte stängd

- förarens bälte är inte fastspänt

- backväxeln är ilagd,

- motorhuven är inte låst

- yttertemperaturen är för låg eller för hög;

- batteriet är inte ordentligt laddat

- skillnaden mellan temperaturen inne i bilen och den automatiska klimatanläggningens inställda temperatur är för stor

- parkeringsassistansen är igång,

- höjden är för hög;

- lutningen är för brant för bilar med automatväxellåda;

- Funktionen ”Clear view” är aktiverad AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING;

- motorns temperatur är inte tillräckligt hög,

- Avgasreningssystemet håller på att regenereras,

-...

Varningslampan visas på instrumentpanelen för att göra dig uppmärksam på att motorn inte kan ställas på stand-by.

Varningsljuset kan visas tillsammans med ett meddelande på instrumentpanelen:

- ”Prioriterar batteriladdning” för att prioritera laddning av batteriet;

- ”Prioriterar kupekomfort” för att prioritera luftkonditionering;

- ”Motorn stoppas ej” för att prioritera motoråtgärder.

För bilar utrustade med manuell växellåda:

omstarten kan avbrytas om kopplingspedalen släpps upp för snabbt när en växel är ilagd.

Inaktivera funktionen Stop and Start vid alla slags ingrepp i motorutrymmet.

Särskilda anvisningar för automatisk start av motorn

Under vissa förhållanden kan motorn starta om utan någon åtgärd för att garantera din säkerhet och komfort.

Detta kan inträffa bland annat när:

- yttertemperaturen är för låg eller för hög;

- Funktionen ”Clear view” är aktiverad AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING;

- batteriet är inte ordentligt laddat

- när bilens hastighet är högre än 5 km/h (i nedförsbackar...).

- upprepade tryck på bromspedalen eller behov av bromssystemet

-...

Varningsljuset visas på instrumentpanelen för att upplysa dig om automatisk omstart av motorn.

Motorn måste stängas av (inte sättas i standby-läge) innan du lämnar bilen. STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Varningsljuset kan visas tillsammans med ett meddelande på instrumentpanelen:

- ”Prioriterar batteriladdning” för att prioritera laddning av batteriet;

- ”Prioriterar kupekomfort” för att prioritera luftkonditionering;

- ”Motorn stoppas ej” för att prioritera motoråtgärder.

Avaktivering, aktivering av funktionen

Tryck på kontakten 1 för att stänga av funktionen. Meddelandet ”Stopp & start AV” visas på instrumentpanelen och 1 varningslampan för brytaren tänds.

Om du trycker en gång till sätts systemet i gång igen. Meddelandet ”Stopp & start PÅ” visas på instrumentpanelen och 1 varningslampan för brytaren släcks.

Systemet aktiveras igen automatiskt när bilen startas frivilligt med hjälp av startknappen. STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Funktionsfel

Om meddelandet ”Kontrollera Stopp & start” visas på instrumentpanelen samtidigt som 1 varningslampan för brytaren tänds innebär det att systemet är inaktiverat.

Kontakta din märkesrepresentant.

Särskild anmärkning: med motorn i standby-läge trycker du på kontakten 1 för att starta om motorn automatiskt.

FUNKTIONEN STOPP OCH START