Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Färdriktningsvisare
          airbag

Färdriktningsvisare airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för omedelbart stopp

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen aktivera eller vid start av motorn och slocknar så snart motorn är igång.

Den tänds samtidigt som övriga indikeringar och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

För din egen säkerhet måste du stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

Stäng av motorn och tändningen samt starta inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån.

Om nivån är normal visas indikering för något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Om den visar rött under körning och åtföljs av indikeringen ® måste du för säkerhets skull stanna så fort trafikförhållandena tillåter det.

Stäng av motorn och tändningen samt starta inte igen.

Kontakta din återförsäljare.

Om den visar gult under körning och åtföljs av indikeringen ©, måste du åka till en godkänd återförsäljare så snart som möjligt. Under tiden - kör försiktigt.

Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för ansatt parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms

Varningslampa för ansatt parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms

"AUTOHOLD" systemvarning

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen aktivera eller vid start av motorn och slocknar så snart motorn är igång.

Den kan tändas tillsammans med annan indikering och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till din återförsäljare så snart som möjligt.

Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS system.

Kontakta omedelbart din återförsäljare.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Indikering om att det är för lite luft i däcken

Indikering om att det är för lite luft i däcken

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen aktiveras.

Den anger att glödstiften är aktiverade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås.

Motorn kan starta.

Varningslampa för avgaskontroll

Varningslampa för avgaskontroll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, beroende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i vänteläge FUNKTION STOP AND START och sedan slocknar den.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt. MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Varningslampa för låg bränslenivå

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om indikeringen blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt.

Bränslet räcker till cirka 50 km.

Kontrollampa för ECO -läget

Kontrollampa för ECO -läget

Den tänds när ECO-läget är aktivt. RÅD VID KÖRNING, ECO KÖRNING

Indikatorer för växelbyte

Indikatorer för växelbyte

Lampan tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller växla ned (pilen pekar nedåt) RÅD VID KÖRNING, ECO KÖRNING

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Denna tänds i blått när du slå på tändningen eller startar motorn.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka tills indikeringen blir blå.

Annars, stäng av motorn.

Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för bromspedalen

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen AUTOMATVÄXELLÅDA

Kontrollampa för fartbegränsare

Kontrollampa för fartbegränsare

Varningslampa för farthållare

Varningslampa för farthållare

Varningslampa för anpassningsbar farthållare
          Stop and Go

Varningslampa för anpassningsbar farthållare Stop and Go

Kontrollampa för parkeringsassistans

Kontrollampa för parkeringsassistans

Indikering för hög hastighet

Indikering för hög hastighet

Indikering för vingelvarning

Indikering för vingelvarning

Indikering för vingelkorrigering

Indikering för vingelkorrigering

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

Indikering för behåll ”händerna på ratten”

Indikering för behåll ”händerna på ratten”

Varningslampa för ej fastspända säkerhetsbälten fram och bak

Varningslampa för ej fastspända säkerhetsbälten fram och bak

(beroende på modellvariant)

BILBÄLTEN

Varningslampa för elektrotekniskt system

Varningslampa för elektrotekniskt system

Den visas när temperaturen på den elektriska drivlinan är för hög.

Stanna bilen utan att stänga av tändningen.

Temperaturen ska sjunka och indikeringen slockna.

Om så inte är fallet kontaktar du din återförsäljare.

En tändning av kontrollampan kan leda till en minskad prestanda för bilen.

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Om den tänds i kombination med ® indikeringen och en ljudsignal hörs indikerar detta att det föreligger en överladdning eller urladdning på drivlinan BATTERI: felsökning

Felvarningslampa för fordonsbatteriet

Felvarningslampa för fordonsbatteriet

Om den tänds i kombination med © indikeringen indikerar detta att det föreligger ett fel på drivbatteriet.

Kontakta omedelbart din återförsäljare.

Drivbatterimätarens ljus

Drivbatterimätarens ljus

Denna lyser gult när drivbatteriets laddningsnivå har nått nedre gräns DISPLAYER OCH MÄTARE

Varningslampa för eldriftläge

Varningslampa för eldriftläge

Den visas när endast elmotorn och drivbatteriet driver bilen E-TECH HYBRIDBILSSYSTEM: funktion

Indikering för ett elektriskt systemfel

Indikering för ett elektriskt systemfel

När indikeringen tänds indikerar detta att det föreligger ett elektriskt fel kopplat till den elektriska drivlinan (drivbatteri eller elmotor).

Kontakta omedelbart din återförsäljare.

Varningslampa för elmotorfel

Varningslampa för elmotorfel

När indikering tänds indikerar detta att det föreligger ett fel i det elektriska systemet kopplat till elmotorn.

Kontakta omedelbart din återförsäljare.

Varningslampa för fel på ljudsignal för fotgängare

Varningslampa för fel på ljudsignal för fotgängare