Tillbaka till listan

VENTILATIONSMUNSTYCKEN: luftutgångar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mittre ventilationsmunstycken

Justering av luftflöde

Flytta delarna 7 (över spärren).

Uppåt: maximal öppning.

Nedåt: stängning.

Riktning

Flytta delarna 8 till önskat läge.

Sidoventilationsmunstycken

Justering av luftflöde

När du ska öppna ventilationsmunstycket 9 trycker du på ventilationsmunstycket (punkt 10) beroende på önskad öppning.

Riktning

Rikta luftströmmen genom att vrida på ventilationsmunstycket på sidan 9.

Om det uppstår dålig lukt i bilen, använd endast de system som är avsedda att avhjälpa detta. Kontakta din märkesrepresentant.

För inte in något i bilens ventilationssystem (t.ex. vid dålig lukt).

Risk för skador eller brand.