Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för airbag

Varningslampa för airbag

Den tänds när motorn startar och slocknar efter några sekunder.

Om den inte tänds när tändningen slås på eller om den tänds när motorn startar, anger den ett fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms

Se ”Handbroms” i kapitel 2.

Varningslampa för omedelbart stopp

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Varningslampa för problem med bromskretsen

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampanûoch en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Om den tänds tillsammans med varningslampanûoch en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste snarast möjligt besöka en märkesrepresentant,var försiktig när du kör dit. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Den tänds på displayen när motorn startar och om förarens säkerhetsbälte inte spänns fast. När bilen uppnår en hastighet av cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal hörs i cirka 2 minuter.

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Se ”Farthållare-Fartbegränsare” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte släcks när tändningen slås på eller om den tänds under körning tyder det på ett fel i ABS-systemet. Bromssystemet fungerar, men som på en bil utanABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för temperaturen för det elektrotekniska systemet

Varningslampa för temperaturen för det elektrotekniska systemet

När kontrollampan tänds, tyder det på att fordonsbatteriets temperatur är för låg eller att motorns eller fordonsbatteriets temperatur är för hög. Kör mjukt och smidigt.

En tändning av kontrollampan kan medföra en minskad prestanda för bilen.

Om den tänds vid start tyder detta på ett fel på det sekundära 12 volts-batteriet.

Kontrollampa för låg nivå på fordonsbatteriet

Kontrollampa för låg nivå på fordonsbatteriet

Den blinkar när fordonsbatteriets laddningsnivå når reservgränsen. Se ”Display och indikatorer” i kapitel 1.

Varningslampa för elektrotekniskt system

Varningslampa för elektrotekniskt system

Om den tänds under körning tyder det på ett elektrotekniskt fel som är kopplat till elsystemet ”400 volt”. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningssystem för däcktrycksförlust

Varningssystem för däcktrycksförlust

Se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Kontrollampa för sätesvärmare

Kontrollampa för sätesvärmare

Se ”Framstolar” i kapitel 1.

Kontrollampa för EKO-läget

Kontrollampa för EKO-läget

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för öppen dörr