Tillbaka till listan

RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen är godkänd och överensstämmer med en reglementsenlig standardmetod. Den är samma för alla tillverkare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar. Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och förarens körsätt. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på bil så har du olika funktioner för att minska bränsleförbrukningen:

- ekonometer,

- indikator för körstil,

- en redovisning av körsträckan och besparingsråd på multimediadisplayen,

- EKO-läget aktiveras med knappen EKO.

Om bilen har ett navigeringssystem kompletterar det den här informationen.

Ekonometer

(på instrumentpanelen)

Med ekonometern får du i realtid information om den aktuella energiförbrukningen.

Användningsområde A (blå) ”energiåtervinning”

När du släpper gaspedalen under körning, eller bromsar under körning, så skapar motorn elektricitet under hastighetsminskningen som används för att bromsa bilen och för att ladda batteriet.

Användningsområde 0 ”Neutral”

Anger noll förbrukning.

Användningsområde B (grön) ”rekommenderad förbrukning”

Fordonsbatteriet levererar el som behövs för att motorn ska kunna sätta bilen i rörelse.

Användningsområde C (gul) ”icke rekommenderad förbrukning”

Anger en hög energiförbrukning.

Förekomsten och visningen av denna information beror på vilken typ av omgivning som valts. Se ”Display och indikatorer” i kapitel 1.

Indikator för körstil

Informerar om ditt körsätt (hastighet och föregripande). Du underrättas med färgen på zonen 1 på instrumentpanelen.

- Grön: för mjuk och ekonomisk körning,

- Blå: för mindre flexibel körning,

- Lila: för en dynamisk körning.

Redovisning av körsträcka (Driving ECO² Score)

När motorn stängs av visas ”redovisning av körsträckan” på multimediedisplayen 2 (på de bilar som den monterats på) som visar uppgifter om din senaste körsträcka.

Den anger:

- genomsnittlig energiförbrukning;

- antal kilometer som körts.

På instrumentpanelen och multimediedisplayen 2 visas:

- en övergripande siffra med hänsyn till acceleration, föregripande och din förmåga att hantera hastigheten,

- råd för att du ska kunna förbättra dig (se tillverkarens handbok för utrustningen).

Navigeringssystem

Användning av tillgänglig information i ditt navigeringssystem (trafikinfo, närmaste laddningsstation etc.) underlättar din resa.

EKO-läge

EKO-läget är en funktion som optimerar bränsleförbrukningen. Den reagerar på vissa strömförbrukande system i bilen (uppvärmning, luftkonditionering, servostyrning osv.) och vissa köråtgärder (acceleration, farthållning, fartminskning osv.).

Aktivering av funktionen

Tryck på strömställaren 3.

Kontrollampan 5 visas på instrumentpanelen och den nedre delen av instrumentpanelen 4 blir grön.

Under körningen går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten.

ECO-läget aktiveras om så fort som gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Tryck på strömställaren 3.

Kontrollampan 5 släcks på instrumentpanelen och den nedre delen av instrumentpanelen 4 blir blå.

När ECO-läget är aktiverat, är bilens hastighet begränsad till ungefär 90 km/h.

Vid varje aktivering eller avaktivering av EKO-läget, försätts farthållaren i standby. Se ”Farthållare/Fartbegränsare” i kapitel 2. ”funktionen cruise control” i kapitel 2.