Tillbaka till listan

NIVÅER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kylvätska

Nivån kontrolleras med motorn avstängd och bilen på plan mark. Nivån när motorn är kall måste ligga mellan markeringarna ”MINI” och ”MAXI” på kylvätskebehållaren 1.

Fyll på vätska när motorn är kall innan ”MINI”-markeringen är nådd.

Gör inga ingrepp under motorhuven när bilen laddas eller när tändningen är på.

Nivåkontroll

Kontrollera kylvätskenivåerna regelbundet (motorn kan skadas allvarligt om kylvätska saknas).

Använd endast godkänd vätska som säkrar:

- frostskydd

- skydd mot rost i kylsystemet.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador

Ta aldrig av locket på expansionskärlet när motorn är varm.

Risk för allvarliga brännskador.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Bromsvätska

Nivåkontrollen utförs med stillastående motor på plant underlag. Vätskan ska kontrolleras ofta, särskilt om du märker den minsta försämring av bromsarnas effektivitet.

Påfyllning

Varje ingrepp på bromssystemets hydraulkrets måste åtföljas av bromsvätskebyte utfört av en specialist.

Använd endast vätska som rekommenderas av vår tekniska avdelning (i förseglad dunk).

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Nivåkontroll 2

Nivån sjunker normalt vid användning, men den får aldrig underskrida min.-märket.

Om du själv vill kontrollera slitaget på skivor, använd den kontrollblankett som finns hos din märkesrepresentant eller på tillverkarens webbplats.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Under ingrepp i motorrummet kan vissa delar vara varma. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst.

Risk för brännskador eller allvarliga skador.

Spolvätskebehållare

Påfyllning

Öppna locket 3, fyll på tills du ser vätskan och stäng locket.

Vätska

Spolvätska (frostskyddsvätska vintertid).

Spolarmunstycken

Justera höjden på vindrutespolarmunstyckena med ett spetsigt verktyg.