Tillbaka till listan

NACKSKYDD BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Användningsläge

Höj och sänkt nackskyddet samtidigt som du drar det mot bilens främre del.

Borttagning

Tryck på knappen A i spärren 1 och dra ut nackskyddet.

Ditsättning

För in stängerna i hylsorna och sänk nackskyddet till första hacket. Kontrollera att den spärrats ordentligt.

Förvaringsläge

Tryck på knappen A och sänk ner nackskyddet så långt det går.

Nackskyddet i helt nedfällt läge ( B ) är ett förvaringsläge: detta läge får inte användas om någon passagerare sitter på platsen.

Då nackskydd är en mycket viktig säkerhetsutrustning, ska det finnas på plats och vara rätt inställt. Nackskyddets övre kant ska vara så nära hjässan som möjligt.