Tillbaka till listan

MANUELL LUFTKONDITIONERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglage

1 Justering av lufttemperatur

2 Funktion ”Sikt”

3 Justering av luftfördelningen i kupén.

4 Reglage för avaktivering av luftkonditionering.

5 Inställning av fläkthastigheten fram till avstängning av systemet.

6 Luftrecirkulation

7 Im- och isborttagning bakruta och backspeglar

Användning av värmeanläggningen eller luftkonditioneringen kan endast ske med motorn igång.

Igångsättning eller avstängning av luftkonditioneringen

(kan variera från bil till bil)

Med knappen 4 kan du sätta igång (lampan tänd) eller stänga av (lampan släckt) luftkonditioneringen.

Funktionen kan inte sättas igång om reglaget 5 står på OFF.

Med luftkonditioneringen kan du:

- sänka temperaturen i kupén

- minska fuktigheten och snabbt ta bort imma.

Råd: för att optimera bilens räckvidd så avaktiverar du luftkonditioneringen när yttertemperaturen är behaglig.

Inställning av fläkthastigheten

Ställ reglaget 5 på ett av de åtta lägena för att sätta igång ventilationen och reglera styrkan.

Läge OFF

I detta läge:

- uppvärmningen eller luftkonditioneringen stannar automatiskt,

- är fläkthastigheten i kupén noll

- förekommer dock ett svagt luftflöde när bilen rullar.

Detta läge bör inte användas ständigt.

Vissa knappar har en kontrollampa som anger funktionens status.

Justering av lufttemperaturen

Vrid reglaget 1 tills önskad temperatur erhålls. Ju längre in i det röda fältet markören är placerad, desto högre är temperaturen.

Om luftkonditioneringen varit igång en längre tid kan en viss kylverkan uppstå. Vrid reglaget 1 till höger om du vill höja temperaturen.

Ändring av luftfördelningen i kupén

Tryck på någon av knapparna 3 för att välja luftfördelning. Den inbyggda kontrollampan i knappen tänds.

Det går att kombinera två lägen samtidigt genom att trycka på de två knapparna 3.

Ø Luftflödet fördelas mellan imborttagare på sidorutorna fram och munstyckena för imborttagning på vindrutan.

½ Luftflödet strömmar endast till instrumentbrädans ventilationsmunstycken.

¿ Luftflödet riktas i huvudsak mot golvmunstyckena.

Im- och isborttagning bakruta

Tryck på 7-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds. Med denna funktion kan du ta bort imma på bakrutan och backspeglarna (för bilar som är utrustade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på knappen 7. Imborttagningen stängs automatiskt av.

Råd

För avfrostning av bakrutan, används med fördel en manuell skrapa för avfrostning eller imborttagning för att minska energiförbrukningen.

Funktion ”Sikt”

Tryck på 2-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds.

Denna funktion tar snabbt bort im- och isbildning på vindrutan och de främre sidorutorna. Den medför automatisk aktivering av luftkonditioneringen och uppvärmningen.

Om du vill avsluta funktionen kan du välja valfritt reglage (luftfördelning, fläkthastighet, temperatur, återcirkulation).

Igångsättning av luftrecirkulation

Tryck på knappen 6: den inbyggda kontrollampan tänds. I detta läge tas luften ur kupén och cirkulerar utan tillskott av luft utifrån.

Med luftrecirkulationen kan du:

- strypa den ingående luftströmmen (vid t.ex. illaluktande avgaser)

- snabbt sänka kupétemperaturen.

Im- och isborttagning har alltid prioritet på luftrecirkulationen.

För lång användning av luftrecirkulation kan medföra dålig luft i kupén och imma på rutorna. Därför bör du snarast återgå till normalt läge (med luft utifrån) genom att på nytt vrida på knappen 6 när luftrecirkulationen inte behövs längre.