Tillbaka till listan

LUFTKONDITIONERING: inprogrammering

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglering av programmeringen

Med bilen kopplad till en strömkälla möjliggör denna funktion att:

- uppnå en behaglig temperatur i bilen innan du ska använda den;

- optimera bilens räckvidd.

Den programmerbara funktionen för luftkonditionering aktiveras under tiden innan den programmerade tiden för att uppnå en komforttemperatur.

Funktionsvillkor

- motorn måste vara avstängd;

- bilen måste vara låst;

- batteriladdningsnivån måste vara högre än 25 % eller, beroende på bil, 45 % för att funktionen ska kunna aktiveras

- bilen ska vara kopplad till nätverket;

- Programmeringen ska genomföras minst 2 timmar före avfärd.

och

- programmeringen av luftkonditioneringen ska vara aktiverad.

På vissa bilar görs programmeringen från:

- multimediadisplayen;

eller

- meny för anpassning av bilens funktioner.

Den inbyggda kontrollampan i knappen 1 och kontrollampan är tända.

Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Observera att temperaturen inuti kupén stiger mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.

Depuis l’afficheur multimédia A

Programmeringar av funktionens starttid

Det är möjligt att programmera två olika tider.

- tryck på knappen 1 för snabbåtkomst till programmeringsmenyn på displayen A,

- välj ”Change” för en av de två programmeringstiderna,

- reglera timmarna och sedan minuterna och bekräfta.

Aktivering av ”Programmering”

- Med påslagen tändning och luftkonditioneringen på, (se avsnittet ”Automatisk klimatanläggning” i kapitel 3)

- välj den programmering som ska aktiveras i menyn ”Comfort timer”,

- försäkra dig om att en av programmeringarna är bekräftad,

- stäng av motorn

- koppla bilen till kraftförsörjningen;

- lås bilen.

Funktionen aktiveras en timme innan den programmerade tiden för att uppnå en komforttemperatur.

De integrerade kontrollamporna i knappen 1, i knappen AUTO 2 och kontrollampan på instrumentpanelen tänds.

De två programmeringstiderna kan inte vara aktiverade samtidigt.

meny för anpassning av bilens funktioner 3

Programmeringar av funktionens starttid

Endast ett klockslag kan programmeras.

- Tryck på knappen B eller C för att komma åt menyn ”PROGRAMMING”

- tryck på och håll ner knappen B eller C för att bekräfta

- Tryck på knappen B eller C för att komma åt menyn ”Warm up cabin for”

- tryck på och håll ner knappen B eller C för att bekräfta

- tryck kort på knappen B eller C för att komma åt tidsinställningen

- när timmarna blinkar, tryck länge på knappen B eller C för att ställa in tiden;

- tryck kort på knapparna B och C för att ställa in dem;

- tryck sedan in knappen B eller C en längre stund för att bekräfta timsinställningen.

- När minuterna blinkar trycker du kort på knapparna B och C för att ställa in dem.

- Tryck sedan in knappen B eller C en längre stund för att bekräfta timsinställningen.

Aktivering av ”Programmering”

- Med påslagen tändning och luftkonditioneringen på, (se avsnittet ”Automatisk klimatanläggning” i kapitel 3)

- tryck på strömställaren 1.

Funktionen aktiveras 2 timmar före den programmerade tiden så att en behaglig temperatur uppnås.

De integrerade kontrollamporna i knappen 1, i knappen AUTO 2 och kontrollampan på instrumentpanelen tänds.

Avstängning av programmerad luftkonditionering

Luftkonditioneringen stannar automatiskt upp ungefär 10 minuter efter den programmerade tiden.

Funktionen kan dock inaktiveras om:

- laddningskontakten är urkopplad;

- funktionen ”Fjärraktivering” är aktiverad, se avsnittet ”Luftkonditionering: fjärrstängning” i kapitel 2;

- batteriladdningsnivån är lägre än 15 % eller, beroende på bil, 30 %

Tillhörande tjänster

Det är även möjligt att programmera luftkonditioneringen genom anslutna tjänster. För information om funktionsvillkoren, kontakta din märkesrepresentant.

Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Observera att temperaturen inuti kupén stiger mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.