Tillbaka till listan

LUFTKONDITIONERING: fjärraktivering

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Det är möjligt att aktivera luftkonditioneringen med kortet RENAULT eller genom anslutna tjänster.

Med den här funktionen är det möjligt att uppnå en behaglig temperatur innan du börjar använda bilen.

Driftstillvillkor

- tändningen måste vara av;

- batteriladdningsnivån måste vara högre än 25 % eller, beroende på bil, 45 %

Aktivering av funktionen

Den aktiveras dels genom:

- en lång tryckning på knappen 1 med kortet RENAULT (försäkra dig om att du befinner dig inom kortets avkänningsområde, se ”Kort RENAULT: allmänt” i kapitel 1);

- tillhörande tjänster.

Aktivering av funktionen visas genom

- att varningsblinkrarna lyser med ett fast sken och sidoblinkljusen blinkar tre gånger,

- de inbyggda kontrollamporna i knapparna och AUTO på reglaget för luftkonditioneringen tänds.

Avstängning av funktionen

- automatiskt, efter uppehåll på cirka 5 minuter,

- vid start av motor;

- om du trycker på reglagen för ”automatläge”, för funktionen ”Sikt”, på ventilationsinställningarna eller för snabb åtkomst till menyn ”programmering av luftkonditionering”;

- om den energi som krävs överstiger 5 % nivå på fordonsbatteriet.

Råd: för att optimera bilens räckvidd används med fördel den här funktionen när bilen är ansluten.

Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Observera att temperaturen inuti kupén stiger mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.