Tillbaka till listan

LUFTJONISERARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Val av funktionsläge

Med luftkonditioneringen påslagen, välj ”Meny”, ”Fordon”, ”Luftinställningar” och sedan ”Jonisator ” på displayenA.

Välj ett av de två lägena eller stoppa spridningen:

- CLEAN : hjälp med att minska antalet bakterier och allergena partiklar i luften:

- RELAX : skapa en sund och avkopplande körmiljö genom spridning av joner:

- Avstängning (stopp av spridningen).

Aktivering av joniseraren i läget CLEAN vid varje start av motorn

För att aktivera läget CLEAN vid varje motorstart, markera raden ”Starta jonisering vid varje motorstart ” och bekräfta.

ANM.:

- Om ventilationsreglaget är i läget 0 (stopp) medför aktiveringen av joniseraren vid varje motorstart automatiskt en minimal ventilation under cirka 10 sekunder

- om regleringen av luftfördelningen inte tillåter en luftförsörjning till de mittre ventilationsmunstyckena är inte joniseraren aktiverad.

Stäng inte ventilationsmunstyckena när joniseraren är aktiv. Det möjliggör en homogen spridning av joner.