Tillbaka till listan

FRAMSTOLAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Framåt- eller bakåtskjutning av stolen

Lyft handtaget 1 för att låsa upp. Släpp handtaget när du ställt in önskat läge och kontrollera att stolen spärrats ordentligt.

Inställning av förarstolens svankstöd

(kan variera från bil till bil)

Sänk reglaget 2 för att öka stödet och höj det för att minska det.

Lutning av ryggstödet

Vrid ratten 3 till önskat läge.

Eluppvärmda stolar

Vrid reglaget 4 till något av lägena 1, 2 eller 3 (beroende på önskad temperatur). Kontrollampan ñ tänds på instrumentpanelen när sätesvärmaren i framsätet är på.

Systemet, som styrs av en termostat, reglerar uppvärmningen.

Vrid reglaget 4 till läge OFF för att stänga av sätesvärmaren.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

För att bilbältena ska fungera ordentligt, bör inte ryggstöden lutas för mycket bakåt.

Inga föremål får befinna sig på golvet (framför förarplatsen). Vid en häftig inbromsning kan lösa föremål glida in under pedalerna så att de inte går att trycka ner.