Tillbaka till listan

ELEKTRISKA FÖNSTERHISSAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De här systemen fungerar med påslagen och avslagen tändning tills en framdörr öppnas (begränsas till ca 3 minuter).

Elfönsterhissar

Tryck eller dra i kontakten för en ruta för att sänka eller hissa upp den till önskad höjd. Bakrutorna hissas inte ner helt.

Impulsläge

(kan variera från bil till bil)

Detta läge används tillsammans med funktionen för elektriska fönsterhissar som beskrivits tidigare. Det kan finnas på förarplatsens fönster.

Tryck eller dra fönsterkontakten kort till ändläget: Fönstret hissas upp eller ner helt. Om man trycker på strömställaren igen avbryts åtgärden.

Tryck på kontakten på förarplatsen:

1 för förarsidan

2 för passagerarsidan fram

3 och 5 för passagerarna bak.

Tryck på kontakten på passagerarplatserna 6.

Obs! om rutan stöter på ett hinder när den stängs (t.ex. en trädkvist osv.) stannar den och sänks sedan ner några centimeter.

Säkerhet för baksätespassagerarna

Föraren kan spärra fönsterhissarnas funktion genom att trycka på strömställare 4. Ett meddelande visas på instrumentpanelen.

Förarens ansvar

Lämna aldrig kvar RENAULT-kortet i bilen. Lämna aldrig ett barn/en vuxen som inte kan ta hand om sig själv och inte heller ett djur i bilen ens en kort stund. Risk finns att de kan skada sig eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen som t.ex. fönsterhissarna eller låsa dörrarna. Om någon kroppsdel har klämts fast, öppna då genast rutan med aktuell strömställare.

Risk för allvarliga skador.

Undvik att placera ett föremål så att det ligger mot en halvöppen ruta: det finns risk för att fönsterhissarna skadas.

Funktionsfel

Om ett fel uppstår när du stänger en ruta byter systemet över till normalt läge. Lyft upp berörd kontakt så många gånger som krävs för att rutan ska stängas helt och släpp sedan knappen. Tryck på knappen en gång till (fortfarande på stängningssidan) i ca en sekund för att nollställa systemet.

Vid behov, kontakta din märkesrepresentant.

När du stänger rutorna ska du se till att ingen kroppsdel (arm, hand osv.) sticker ut ur bilen.

Risk annars för allvarliga skador.