Tillbaka till listan

AVLASTNINGSHYLLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avlastningshylla

Borttagning:

- Sänk ner nackskydden bak,

- Haka av de båda fästremmarna 1,

- lyft hyllan 2 uppåt för att frigöra den,

- placera hyllan 2 mot insidan och vänd den,

- dra hyllan mot dig.

Sätt dit hyllan i omvänd ordning mot borttagningen.

Maximal last på avlastningshyllan: 2 kg, jämnt fördelade.

Lägg inga tunga eller hårda föremål på avlastningshyllan.

Vid en häftig inbromsning eller krock kan dessa ramla ner och skada de åkande i bilen.