Tillbaka till listan

AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglage

1 Automatläge.

2 Justering av lufttemperaturen.

3 Funktion ”Sikt”.

4 Justering av luftfördelningen i kupén.

5 Reglage för avaktivering av luftkonditionering.

6 Inställning av fläkthastigheten fram till avstängning av systemet.

7 På vissa bilar, kommando för snabb åtkomst till menyn ”Programmering av luftkonditionering” eller kommando för aktivering av luftkonditioneringens programmering.

8 Luftrecirkulation.

9 Im- och isborttagning bakruta och backspeglar

Användning av värmeanläggningen eller luftkonditioneringen kan endast ske med motorn igång.

Automatläge

Det automatiska luftkonditioneringssystemet garanterar (med undantag för extrem användning) en behaglig komfort i kupén och god sikt samt optimerar bränsleförbrukningen.

Systemet styr fläkthastigheten, luftfördelningen, luftcirkulationen, start och stopp av luftkonditioneringen, uppvärmningen och lufttemperaturen.

AUTO : Optimerar räckvidden till vald komfortnivå beroende på yttertemperaturen. Tryck på knappen 1.

Justering av lufttemperaturen

Vrid reglaget 2 tills önskad temperatur erhålls. Ju längre markören placeras från värmens stoppläge, desto högre är temperaturen.

Om yttertemperaturen är för hög sänks värmen automatiskt. Det gör att energiförbrukningen begränsas och bilens räckvidd bibehålls.

Särskilda anvisningar: i ytterlägena kan systemet producera max.kyla eller max.värme (visning ”LOW” och ”HIGH” på multimediadisplayen).

Vissa knappar har en kontrollampa som anger funktionens status.

Avaktivering av luftkonditioneringen

Med knappen 5 kan du stänga av (lampan tänd) luftkonditioneringen.

Aktivera luftkonditioneringen genom att trycka en gång till på knappen 1, så släcks den inbyggda kontrollampan i knappen 5.

Med luftkonditioneringen kan du:

- sänka temperaturen i kupén

- minska fuktigheten och snabbt ta bort imma.

Luftkonditioneringen fungerar inte när yttertemperaturen är låg.

Råd: för att optimera bilens räckvidd så avaktiverar du luftkonditioneringen när yttertemperaturen är behaglig.

Funktion ”Sikt”

Tryck på knappen 3 så tänds den inbyggda kontrollampan.

Denna funktion tar snabbt bort im- och isbildning på vindrutan och de främre sidorutorna. Den medför automatisk aktivering av luftkonditioneringen och uppvärmningen.

Om du vill gå ur detta läge, tryck på knappen 3.

De visade temperaturvärdena motsvarar komfortgraden.

När bilen startar kan man inte snabbare uppnå komfortnivån genom att öka eller sänka det visade värdet. Systemet väljer alltid vad som är lämpligast, sänkning eller höjning av temperaturen (fläkten startar inte omedelbart på max.hastighet, utan ökar progressivt). Detta kan pågå från flera sekunder till flera minuter.

Instrumentbrädans ventilationsmunstycken bör ständigt vara öppna, utom om någon besväras av det.

Använd med fördel automatfunktionen.

I automatläget (kontrollampan i knappen 1 tänd) styrs alla funktioner i klimatanläggningen av systemet.

Du kan alltid ändra systemets val. Då slocknar kontrollampan i knappen 1.

Inställning av fläkthastigheten

Ställ reglaget 6 på ett av de åtta lägena för att sätta igång ventilationen och reglera styrkan.

Läge OFF

I detta läge:

- uppvärmningen eller luftkonditioneringen stannar automatiskt,

- är fläkthastigheten i kupén noll

- förekommer dock ett svagt luftflöde när bilen rullar.

Detta läge bör inte användas ständigt.

Ändring av luftfördelningen i kupén

Tryck på någon av knapparna 4 för att välja luftfördelning. Den inbyggda kontrollampan i knappen tänds.

Det går att kombinera två lägen samtidigt genom att trycka på de två knapparna 4.

Ø Luftflödet fördelas mellan imborttagare på sidorutorna fram och munstyckena för imborttagning på vindrutan.

½ Luftflödet strömmar endast till instrumentbrädans ventilationsmunstycken.

¿ Luftflödet riktas i huvudsak mot golvmunstyckena.

Im- och isborttagning bakruta

Tryck på knappen 9 så tänds den inbyggda kontrollampan. Med denna funktion kan du ta bort imma på bakrutan och backspeglarna (för bilar som är utrustade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på knappen 9. Imborttagningen stängs automatiskt av.

Råd

För avfrostning av bakrutan, används med fördel en manuell skrapa för avfrostning eller imborttagning för att minska energiförbrukningen.

Luftrecirkulation (isolering av kupén) K

Denna funktion hanteras automatiskt men du kan även aktivera den manuellt. Igångsättningen bekräftas i detta fall genom att den inbyggda kontrollampan i knappen 8 tänds.

Beroende på bil, fastställer systemet om återvinningen ska användas eller inte beroende på uteluftens kvalitet.

Luftkvaliteten signaleras genom att en av följande varningslampor tänds på multimediadisplayen (renaste luft respektive mest förorenad luft):

.

ANM.:

- Under recirkulationen tas luften ur kupén och recirkuleras utan tillskott av luft utifrån.

- Med luftrecirkulationen kan du isolera kupén från luft utifrån (avgaser).

- luftrecirkulationen gör att den önskade temperaturen i kupén lättare nås.

Manuell användning

Tryck på knappen 8 så tänds den inbyggda kontrollampan.

För lång användning kan medföra dålig luft i kupén och imma på rutorna, eftersom luften i kupén inte förnyas.

Därför bör du snarast återgå till det automatiska läget genom att trycka en gång till på knappen 8 när luftrecirkulation inte längre behövs.

Manuell avstängning av funktionen

Tryck på knappen 8 för att stänga av funktionen. Luftrecirkulationen sker automatiskt.

Im- och isborttagning har alltid prioritet på luftrecirkulationen.