När kontrollampan tänds, tyder det på att motorns eller fordonsbatteriets temperatur är för hög. Kör mjukt och smidigt.

En tändning av kontrollampan kan leda till en minskad prestanda för bilen.

Order: 
130
Image: 
Model: