Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den kan tändas samtidigt som andra kontroll- eller varningslampor på instrumentpanelen.

Du måste snarast möjligt besöka en märkesrepresentant,var försiktig när du kör dit. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Order: 
80
Image: 
Model: