Om denna lampa tänds, begränsa användningen av utrustning och tillbehör som du inte behöver eftersom de är energikrävande.

Om lampan förblir tänd måste du snarast möjligt besöka en märkesrepresentant.

Om lampan tänds tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs anger detta att det är fel på 12 volts-batteriets laddningskrets. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Order: 
110
Image: 
Model: