Tillbaka till listan

VERKTYG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning. Efter användning, se noga till att sätta fast verktygen i fästena och sätta dem på sin plats för att minimera risken för skador.

Domkraften är uteslutande avsedd att användas för lyftning av bilen vid hjulbyte. Den får under inga omständigheter användas vid reparation under bilen.

Inga föremål får finnas på golvet framför förarplatsen. Vid en häftig inbromsning kan dessa glida in under pedalerna och hindra deras funktion.

Vilka verktyg som finns i verktygssatsen beror på bilen. Verktygssatsen 2 är placerad under förarstolen. När du ska ta fram verktygen för du stolen framåt och fäller ner ryggstödet FRAMSTOLAR. Lossa skruven 1 och vrid sedan verktygssatsen för att kunna dra ut den.

Domkraft 3

Fäll ihop den ordentligt innan du lägger tillbaka den i förvaringsutrymmet (var noga med att placera veven rätt).

Stöldskyddad hylsa 4 med hjulskruvar

Hjulkapselavdragare 5

Den används för borttagning av hjulkapslar.

Böjd nyckel 6

Hjulkapselnyckel 7

Används för att lossa eller skruva åt hjulskruvarna och reservhjulsbaljan.

Bogserögla 8 BOGSERING: starthjälp