Tillbaka till listan

PUNKTERING, RESERVHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vid punktering

Beroende på bil finns det en sats för däckpumpning eller ett reservhjul (se följande sidor).

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken (punktering, lite luft osv.) tänds varningslampan på instrumentpanelen. ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK.

I vissa fall (punktering bak, lastad bil med släp, etc.) kan det vara nödvändigt att först lyfta bilen (vid den lyftpunkt som är närmast berört hjul) för att kunna komma åt reservhjulet.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikanter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

Om ditt reservhjul inte har använts på flera år, kontrollera med din märkesrepresentant att det fortfarande är i gott skick och kan användas utan risk.

Bil utrustad med ett reservhjul av annan storlek än de övriga fyra hjulen:

- Använd aldrig fler än ett reservhjul på en och samma bil.

- Eftersom det punkterade hjulet är större än reservhjulet reduceras bilens frigångshöjd.

- Ersätt reservhjulet så snart som möjligt med ett hjul som är av samma sort som det ursprungliga.

- Under tiden detta reservhjul används får den hastighet som är angiven på fälgens etikett inte överskridas.

- När reservhjulet används kan bilens köregenskaper ändras. Undvik kraftiga accelerationer eller fartminskningar och sänk hastigheten i kurvor.

- Om du behöver använda snökedjor, montera reservhjulet på bakaxeln och kontrollera däcktrycken.

Reservhjul

På utrustade fordon, använd verktyget A som innebär:

- hjulnyckel 2,

- på vissa versioner, särskild anslutning 1 (som måste läggas till).

Dessa delar finns i verktygssatsen VERKTYG.

Så här tar du fram reservhjulet B

Lossa med verktyget A muttern 5 helt (på höger sida) och muttern 3 delvis (på vänster sida) tills urtaget i baljan 4 frigörs från muttern 3.

Dra uppåt/nedåt och höger/vänster så att reservhjulet frigörs.

I verktygssatsen finns en bruksanvisning med dessa instruktioner.

Sätta tillbaka reservhjulet B

Sätt dit reservhjulet i omvänd ordningsföljd mot vid borttagningen. Kontrollera att reservhjulsbaljan 4 sitter på rätt plats innan du skruvar åt muttrarna 3 och 5.

Obs! Montera inte navkapseln på reservhjulet, för att inte dölja säkerhetsmeddelandet på etiketten. Meddelandet anger hastighetsgränsen till 80 km/h. Följ de gränser som anges i den lokala lagstiftningen i det land du befinner dig i.

Rör inte avgassystemet.

Stor risk för brännskador.