Tillbaka till listan

HJULBYTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktivera varningsblinkern.

Parkera bilen ur vägen för trafiken på ett plant, tåligt underlag som inte är glatt.

Dra åt parkeringsbromsen och lägg i en växel (1:an eller backen för manuell växellåda resp. läge P för automatväxellåda).

Se till att alla passagerare lämnar bilen och håller sig på avstånd från trafiken.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikanter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning. Efter användning, se noga till att sätta fast verktygen i fästena och sätta dem på sin plats för att minimera risken för skador.

Domkraften är uteslutande avsedd att användas för lyftning av bilen vid hjulbyte. Den får under inga omständigheter användas vid reparation under bilen.

Vid punktering, ersätt hjulet med ett nytt så snart som möjligt.

Ett punkterat hjul ska alltid undersökas (och om möjligt repareras) av en specialist.

Ta bort hjulkapseln VERKTYG.

Lossa hjulskruvarna med hjälp av hjulnyckeln 1. Placera den så att den kraft som ska utövas för att lossa skruvarna verkar nedåt.

För in domkraften 2 horisontellt så att lyfthuvudets tapp 3 är vid hålet 4 på karossens nedre del och närmast det berörda hjulet.

Börja att skruva så att foten kommer på rätt plats (något inåt under bilen och i linje med lyfthuvudet).

Skruva loss muttrarna och ta bort hjulet.

Sätt reservhjulet på plats på det mittre navet.

Dra åt muttrarna och sänk ner domkraften.

Med hjulen på marken drar du åt muttrarna ordentligt och kontrollerar åtdragningen så snabbt som möjligt.

Sätt dit hjulkapseln.

Stöldlåsskruv

Om du använder stöldlåsskruvar, placera dem så nära ventilen som möjligt (risk för att hjulkapseln inte kan monteras).