Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Färdriktningsvisare 
     Airbag

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för låg bränslenivå

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning, tanka snarast. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är i gång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när parkeringsbromsen har lossats.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn startar. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste besöka en märkesrepresentant så snart som möjligt, kör dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet 
     (ESC)
      och antispinnsystemet

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för avgaskontroll

Varningslampa för avgaskontroll

Om lampan finns på bilen tänds den när motorn startas och slocknar sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö- och underhållsråd” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet.

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den kan lysa blått när tändningen slås på eller om motorn startar när motortemperaturen är låg.

Om den skenet är rött, stanna och låt motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka och lampan ska försvinna. Om inte, stäng av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskenivån (se ”Kylvätskenivåer/Filter” i kapitel 4).

Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat. Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för bromspedalen

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. Se ”Automatväxellåda” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare och farthållare.

Kontrollampor för fartbegränsare och farthållare.

Se ”Farthållare och fartbegränsare” i kapitel 2.

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för motor på stand-by

Se informationen om ”Stop and Start-funktionen” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Varningssystem för däcktrycksförlust

Varningssystem för däcktrycksförlust

Se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)

Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade. Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Varningslampa för väggreppskontroll

Varningslampa för väggreppskontroll

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Indikatorer för växelbyte

Indikatorer för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt). Se avsnittet ”Råd vid körning, Eco-körning” i kapitel 2.

Kontrollampa för 
     ECO-läget

Kontrollampa för ECO-läget

Den tänds när ECO-läget aktiveras.

Se ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitlet 2.

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Se avsnittet ”Bilbälte” i kapitel 1.

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för öppen dörr