Trafic

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
FärdriktningsvisareAirbag
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Varningslampa för service
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet.
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Kontrollampor för fartbegränsare och farthållare.
Varningssystem för däcktrycksförlust
Varningslampa för väggreppskontroll
Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)
Indikatorer för växelbyte
Kontrollampa förECO
Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram
Varningslampa för öppen dörr

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

FärdriktningsvisareAirbag

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning, tanka snarast. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är i gång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när parkeringsbromsen har lossats.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan®och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn startar. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste besöka en märkesrepresentant så snart som möjligt,kör dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet.

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Varningslampa för avgaskontroll

Om lampan finns på bilen tänds den när motorn startas och slocknar sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö- och underhållsråd” i kapitel 2.

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utanABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Lampan tänds och lyser blå när tändningen slås på.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka och lampan tänds blå. Stäng annars av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare och farthållare.

Se ”Farthållare och fartbegränsare” i kapitel 2.

Varningssystem för däcktrycksförlust

Se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Varningslampa för väggreppskontroll

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Indikatorer för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

Kontrollampa förECO

-läget

Den tänds närECO -läget aktiveras.

Se ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitlet 2.

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Lampan tänds på displayen när motorn startar. Om säkerhetsbältet inte spänns fast blinkar den och en ljudsignal hörs i cirka 2 minuter när bilen uppnår en hastighet på cirka 16 km/h.

På vissa bilar blinkar lampan om säkerhetsbältet fram på passagerarsidan inte är fastspänt.

Varningslampa för öppen dörr