Talisman

Titta på videoklipp om bilen

Avståndsvarning

Avståndsvarning

Avståndsvarning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Head-up display

Head-up display

Head-up display

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Parkeringsassistans

Parkeringsassistans

Parkeringsassistans

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Varningssystemet för döda vinkeln

Varningssystemet för döda vinkeln

Varningssystemet för döda vinkeln

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Farthållare med avståndskontroll

Farthållare med avståndskontroll

Farthållare med avståndskontroll

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Automatisk avbländning av helljus

Automatisk avbländning av helljus

Automatisk avbländning av helljus

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Vingelvarning

Vingelvarning

Vingelvarning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Hastighetsvarning

Hastighetsvarning

Hastighetsvarning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Easy Park Assist

Easy Park Assist

Easy Park Assist

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Däcktrycksövervakning

Däcktrycksövervakning

Däcktrycksövervakning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kurvljus

Kurvljus

Kurvljus

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Med öppen motorhuv

Med öppen motorhuv

Med öppen motorhuv

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Vindrutetorkare

Vindrutetorkare

Vindrutetorkare

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bagageutrymme och möjligheter

Bagageutrymme och möjligheter

Bagageutrymme och möjligheter

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bagageutrymme och möjligheter (Sport Tourer)

Bagageutrymme och möjligheter (Sport Tourer)

Bagageutrymme och möjligheter (Sport Tourer)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för problem med bromskretsen
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för service
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (
     ESC
     ) och antispinnsystem
Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)
Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms
Indikatorer för växelbyte
Färdriktningsvisare
     Airbag
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Kontrollampa för parkeringsassistans
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK
Varningslampa för aktiv panikbromsning
Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)
Kontrollampa för 
     ECO
Varningslampa för frihjul i läget
     ECO
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Varningslampa för bromspedalen
Passagerarens AirbagON
Passagerarens AirbagOFF
Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.
Varningslampa för öppen dörr

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Se ”Belysning och dimljus” i kapitel 1.

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste besöka en märkesrepresentant så snart som möjligt, kör dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för avgaskontroll

På bilar som är utrustade med en sådan tänds lampan när motorn startas och, beroende på bil, när tändningen slås av om motorn är i standbyläge (se Funktionen Stop and Start i kapitel 2) och släcks sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö- och underhållsråd” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem ( ESC ) och antispinnsystem

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Kontrollampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Se ”Automatisk parkeringsbroms” i kapi-tel 2.

Indikatorer för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

Se ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitel 2.

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den tänds i rött när tändningen slås på eller när motorn startas.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Kontrollampa för parkeringsassistans

Se ”Parkeringsassistans” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Se ”Fartbegränsare”, ”Farthållare” och ”Anpassningsbar farthållare” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Se ”Fartbegränsare”, ”Farthållare” och ”Anpassningsbar farthållare” i kapitel 2.

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Se "Övervakningssystem för däcktryck" i kapitel 2.

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)

Se ”Särskilda anvisningar för bensinmodeller” i kapitel 2.

Kontrollampa för ECO

-läget

Den tänds när ECO -läget aktiveras. Se informationen om ”Ekokörning” i kapitel 2.

Varningslampa för frihjul i läget ECO

Den tänds i läget ECO när "Frihjul i läget ECO" har aktiverats (ON) i användarinställningarna.

Varningslampan lyser svagt när bilen inte kör på frihjul.

Den här varningslampan lyser starkt när bilen kör på frihjul (automatiskt neutralläge).

Se avsnittet ”Råd vid körning, ECO-körning” i kapitel 2.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. Se ”Automatväxellåda” i kapitel 2.

Se avsnittet ”Råd vid körning, Ekokörning”i kapitel 2.

Passagerarens AirbagON

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens airbag” i avsnitt 1.

Passagerarens AirbagOFF

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens airbag” i avsnitt 1.

Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.

Se avsnittet ”Bilbälte” i kapitel 1.

Varningslampa för öppen dörr