Scenic E-Tech 100% Electric

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Varningsindikering för omedelbart stopp
Varningsindikering
Felindikering för bromskretsen
Indikering för laddning av 12 V batteriet
Felindikering för drivbatteriet
Indikering för fel på elmotorn
Indikering för fel på elsystemet
Felindikering för elsystem
Varningsindikering för upptäckt av
Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms
Varningsindikering för ej använda bilbälten fram
Indikering för öppen dörr
Varningsindikering
Passagerar- och frontairbags, varningslampa för fel
Indikering för variabel servostyrning
Indikering om att det är för lite luft i däcken
Indikering för begränsad prestanda
Indikering för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem
Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga
Indikering för hastighetsöverträdelse
Felindikering på ljudsignal för fotgängare
Passagerarairbag PÅ
Passagerarairbag AV
Varningslampa för fel på eller bortfall av funktionen
Varningsindikering för handsfree-parkering
Kontrollampa för dimbakljus
Varningslampa för låg spolarvätskenivå
Indikering för fartbegränsare
Varningslampa för adaptiv farthållare Stop and Go
Indikering för vingelvarning
Varningslampa för system för filcentrering
Indikering för parkeringsljus
Indikering för halvljus
Indikering för vänster körriktningsvisare
Indikering för höger körriktningsvisare
Varningslampa för dåligt väder
Varningslampa för torkningsfunktionen
Felindikering för drivbatteriet
Indikering för ansluten laddkabel
Varningslampa för laddningsprogrammering
Programmering av luftkonditionering
Indikering för helljus
Indikering för varning vid filbyte
Felindikering för bromsar
Indikering för funktionen backkamera
Indikering för automatiska helljus

Varningsindikering för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen aktiveras och slocknar när motorn är i gång.

Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal
hörs.

För din egen säkerhet måste du stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

Stäng av motorn och tändningen samt starta inte igen. Kontakta din återförsäljare.

Varningsindikering

Om indikeringen lyser i rött under körning måste du för säkerhets skull stanna så fort trafikförhållandena tillåter det. Stäng
av motorn och tändningen samt starta inte igen. Kontakta din återförsäljare. Om indikeringen
lyser i gult under körning måste du åka till en godkänd återförsäljare så snart som möjligt. Kör försiktigt under tiden.

Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Felindikering för bromskretsen

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några
sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Indikering för laddning av 12 V batteriet

Om den tänds tillsammans med varningslampan och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

SEKUNDÄRT 12 V BATTERI

Felindikering för drivbatteriet

Om den tänds i kombination med indikeringen visar detta att ett fel föreligger på drivbatteriet. Kontakta omedelbart
din återförsäljare.

Indikering för fel på elmotorn

När indikering tänds indikerar detta att det föreligger ett fel i det elektriska systemet
kopplat till elmotorn. Kontakta omedelbart din återförsäljare.

Indikering för fel på elsystemet

När indikeringen tänds indikerar detta att det föreligger ett elektriskt fel kopplat
till den elektriska drivlinan (drivbatteri eller elmotor).

Kontakta omedelbart din återförsäljare.

Felindikering för elsystem

Den tänds tillsammans med indikeringen och en ljudsignal hörs när den elektriska temperatur är för hög. Stanna bilen och
stäng av tändningen. Frågor, kontakta din återförsäljare.

Om den tänds tillsammans med indikeringen , en ljudsignal hörs och meddelandet "LÄMNA BILEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT", stäng av tändningen och starta inte om bilen. Lämna bilen och konsultera din återförsäljare.

Varningsindikering för upptäckt av "händer saknas på ratten"

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Varningsindikering för ej använda bilbälten fram

Indikering för öppen dörr

Varningsindikering

Den tänds när tändningen aktiveras och slocknar när motorn är i gång.

Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till din återförsäljare så snart som möjligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen
skadas.

Passagerar- och frontairbags, varningslampa för fel

Indikering för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några
sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din återförsäljare.

Indikering om att det är för lite luft i däcken

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startar och slocknar efter några
sekunder.

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKSFÖRLUST

Indikering för begränsad prestanda

Lampan tänds när motorbatteriet tillfälligt inte levererar sitt nominella effekt.
Under den här perioden försämras bilens prestanda.

Välj en jämnare körstil tills varningslampan försvinner.

Indikering för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några
sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS system. Kontakta omedelbart din återförsäljare.

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några
sekunder.

Varningslampan kan tändas av flera anledningar.

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Indikering för hastighetsöverträdelse

Felindikering på ljudsignal för fotgängare

Passagerarairbag PÅ

Passagerarairbag AV

Varningslampa för fel på eller bortfall av funktionen "Avancerad säkerhet"

Varningsindikering för handsfree-parkering

"Adaptative Vision"-varningslampa för fel

Kontrollampa för dimbakljus

Varningslampa för låg spolarvätskenivå

Indikering för fartbegränsare

Varningslampa för adaptiv farthållare Stop and Go

Indikering för vingelvarning

Varningslampa för system för filcentrering

"AUTOHOLD"-systemvarningslampa

Indikering för parkeringsljus

Indikering för halvljus

Indikering för vänster körriktningsvisare

Indikering för höger körriktningsvisare

Varningslampa för dåligt väder

Varningslampa för torkningsfunktionen

Felindikering för drivbatteriet

Den lyser gult när fordonsbatteriets laddningsnivå når reservgränsen.

Indikering för ansluten laddkabel

Den tänds när laddningskabeln kopplas till bilen.

ELBIL

Varningslampa för laddningsprogrammering

Programmering av luftkonditionering

Indikering för helljus

Indikering för varning vid filbyte

Felindikering för bromsar

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen.

Indikering för funktionen backkamera

Indikering för automatiska helljus