Scenic

Titta på videoklipp om bilen

PRESENTATION AV BILEN

PRESENTATION AV BILEN

PRESENTATION AV BILEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EXTERIÖR PRESENTATION

EXTERIÖR PRESENTATION

EXTERIÖR PRESENTATION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INTERIÖR : VÄLKOMMEN

INTERIÖR : VÄLKOMMEN

INTERIÖR : VÄLKOMMEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INTERIÖR : FÖRARPLATS

INTERIÖR : FÖRARPLATS

INTERIÖR : FÖRARPLATS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INTERIÖR : MULTIMEDIA

INTERIÖR : MULTIMEDIA

INTERIÖR : MULTIMEDIA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INTERIÖR : VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM

INTERIÖR : VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM

INTERIÖR : VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INTERIÖR : BAGAGEUTRYMME MED MÖJLIGHETER

INTERIÖR : BAGAGEUTRYMME MED MÖJLIGHETER

INTERIÖR : BAGAGEUTRYMME MED MÖJLIGHETER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ÖVERSIKT TILLBEHÖR

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EXTERIÖR PRESENTATION GRAND SCENIC

EXTERIÖR PRESENTATION GRAND SCENIC

EXTERIÖR PRESENTATION GRAND SCENIC

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INTERIÖR PRESENTATION GRAND SCENIC

INTERIÖR PRESENTATION GRAND SCENIC

INTERIÖR PRESENTATION GRAND SCENIC

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : ALERT FÖRARE

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : ALERT FÖRARE

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : ALERT FÖRARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : HASTIGHETSVARNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : HASTIGHETSVARNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : HASTIGHETSVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : BLINDA FLÄCKEN-VARNINGSSYSTEM

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : BLINDA FLÄCKEN-VARNINGSSYSTEM

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : BLINDA FLÄCKEN-VARNINGSSYSTEM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AVSTÅNDSVARNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AVSTÅNDSVARNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AVSTÅNDSVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FARTHÅLLARE/FARTBEGRÄNSARE

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FARTHÅLLARE/FARTBEGRÄNSARE

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FARTHÅLLARE/FARTBEGRÄNSARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FARTHÅLLARE MED AVSTÅNDSKONTROLL

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FARTHÅLLARE MED AVSTÅNDSKONTROLL

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FARTHÅLLARE MED AVSTÅNDSKONTROLL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AKTIV NÖDBROMSNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AKTIV NÖDBROMSNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AKTIV NÖDBROMSNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FILBYTESVARNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FILBYTESVARNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FILBYTESVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FILASSISTANS

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FILASSISTANS

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : FILASSISTANS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : BACKKAMERA OCH EASY PARK ASSIST

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : BACKKAMERA OCH EASY PARK ASSIST

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : BACKKAMERA OCH EASY PARK ASSIST

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : PARKERINGSASSISTANS

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : PARKERINGSASSISTANS

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : PARKERINGSASSISTANS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AUTOMATISKT HELLJUS

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AUTOMATISKT HELLJUS

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : AUTOMATISKT HELLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : PASSIV SÄKERHET

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : PASSIV SÄKERHET

KÖREGENSKAPER MED SUPPORT : PASSIV SÄKERHET

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : MOTORERNA ENERGY DCI 95 OCH 110

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : MOTORERNA ENERGY DCI 95 OCH 110

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : MOTORERNA ENERGY DCI 95 OCH 110

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : EDC-MOTORERNA ENERGY DCI 130 OCH DCI 160

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : EDC-MOTORERNA ENERGY DCI 130 OCH DCI 160

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : EDC-MOTORERNA ENERGY DCI 130 OCH DCI 160

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ENERGY DCI 110 HYBRID ASSIST -MOTOR

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ENERGY DCI 110 HYBRID ASSIST -MOTOR

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ENERGY DCI 110 HYBRID ASSIST -MOTOR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : MOTORERNA ENERGY TCE 115 OCH 130

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : MOTORERNA ENERGY TCE 115 OCH 130

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : MOTORERNA ENERGY TCE 115 OCH 130

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ECO-LÄGE OCH STOPP/STARTSYSTEM

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ECO-LÄGE OCH STOPP/STARTSYSTEM

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ECO-LÄGE OCH STOPP/STARTSYSTEM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : ÖPPNA MOTORHUVEN

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : ÖPPNA MOTORHUVEN

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : ÖPPNA MOTORHUVEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : FRAMLJUS

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : FRAMLJUS

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : FRAMLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : VINDRUTETORKARE

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : VINDRUTETORKARE

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : VINDRUTETORKARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : RESERVHJUL/DÄCKPUMPNINGSSATS/SÄKRINGAR

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : RESERVHJUL/DÄCKPUMPNINGSSATS/SÄKRINGAR

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : RESERVHJUL/DÄCKPUMPNINGSSATS/SÄKRINGAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för omedelbart stopp
Bromskretsens felvarningslampa
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för service
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för förvärmning (dieselversion)
Varningslampa för öppen dörr
Indikatorer för växelbyte
Färdriktningsvisare
     Airbag
Varningslampa för bromspedalen
Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Varningslampor för fartbegränsare.
Varningslampor för fartbegränsare..
Kontrollampor för fartbegränsare.
Kontrollampor för fartbegränsare..
Varningslampa för anpassningsbar farthållare
Kontrollampa för parkeringsassistans
ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK
Kontrollampa för larmsystem vid överskridande av körfil
Varningslampa för aktiv panikbromsning
Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)
Kontrollampa för EKO-läget
Varningslampa för frihjul i läget
     ECO
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Passagerarens Airbag ON
Passagerarens Airbag OFF
Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Se ”Belysning och dimljus” i kapitel 1.

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för låg bränslenivå

Den lyser orange när tändningen eller motorn slås på och slocknar sedan efter några sekunder eller lyser vitt beroende på bil. Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Bromskretsens felvarningslampa

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Kontrollampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möjligt. Om denna rekommendation inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för avgaskontroll

På bilar som är utrustade med en sådan tänds lampan när motorn startas och, beroende på bil, när tändningen slås av om motorn är i standbyläge (se Funktionen Stop and Start i kapitel 2) och släcks sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö- och underhållsråd” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den tänds i rött när tändningen slås på eller när motorn startas.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Varningslampa för öppen dörr

Indikatorer för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

Beroende på bil kan lämplig växel visas på instrumentbrädan.

Se avsnittet ”Råd vid körning, ECO-körning” i kapitel 2.

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. Se ”Automatväxellåda” i kapitel 2.

Se avsnittet ”Råd vid körning, ECO-körning” i kapitel 2.

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Se informationen om ”Automatisk parkeringsbroms” i kapitel 2.

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Varningslampor för fartbegränsare.

Se Fartbegränsare i kapitel 2.

Varningslampor för fartbegränsare..

Se Fartbegränsare i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare.

Se ”Farthållare” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare..

Se ”Farthållare” i kapitel 2.

Varningslampa för anpassningsbar farthållare

Se avsnittet "Adaptiv farthållare" i kapitel 2.

Kontrollampa för parkeringsassistans

Se ”Parkeringsassistans” i kapitel 2.

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Se ”Övervakningssystem för däcktryck” i kapitel 2.

Kontrollampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Se ”Larm vid överskridande av körfil” i kapitel 2.

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Se avsnittet ”Aktiv nöd bromsning” i kapitel 2.

Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)

Se ”Särskilda anvisningar för bensinmodeller” i kapitel 2.

Kontrollampa för EKO-läget

Den tänds när ECO -läget aktiveras.

Se avsnittet ”Råd vid körning, ECO-körning” i kapitel 2.

Varningslampa för frihjul i läget ECO

Den tänds i läget ECO när "Frihjul i läget ECO" har aktiverats (ON) i användarinställningarna.

Varningslampan lyser svagt när bilen inte kör på frihjul.

Den här varningslampan lyser starkt när bilen kör på frihjul (automatiskt neutralläge).

Se avsnittet ”Råd vid körning, ECO-körning” i kapitel 2.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Passagerarens Airbag ON

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens airbag” i avsnitt 1.

Passagerarens Airbag OFF

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens airbag” i avsnitt 1.

Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.

Se avsnittet ”Bilbälte” i kapitel 1.

Varning för att säkerhetsbältet bak inte är fastspänt (varierar från bil till bil)

Se avsnittet ”Bilbälte” i kapitel 1.