Alla videor

NAVIGATION
Navigering
Ange en rutt i navigeringen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Skifta visningsläge från 2D-läge till 3D-läge
MULTIMEDIA
Multimedia
Spela upp musik från ett USB-minne
Titta på bilder eller se film från ett SD-kort
Streama musik från en surfplatta?
TELEFON
Telefon
Para en Android-telefon
Para en iPhone
Para en Windows-telefon
Para en Bluetooth-enhet
Koppla från en funktion på Android-telefon
Koppla från eller tar bort tar bort en enhet
Svara i telefonen under körning via R-Link 2
Uppdatera telefonkontakter i R-Link 2?
Se samtalshistorik över dina telefonsamtal
APPS
Applikationer eller APP-ar
R-LINK 2 MED ANDROID AUTO TM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
R-LINK 2 MED APPLE CARPLAY
R-LINK 2: CONFIGURING AN EMAIL ACCOUNT
BIL
Beskrivning av Multi-Sense-funktionen
Välja ett förprogrammerat körläge?
Lägga till personliga inställningar för körläget Perso i Multi-Sense-menyn?
Hitta till hjälpvideon i Multi-Sense-menyn
Aktivera internettjänster
Menyn luftkonditioneringen
Aktivera luftkonditioneringen
Aktivera luftkonditioneringen för "två zonsläget”
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bil
Ändra "Inställningar" av bilfunktioner
Videopresentationen om parkeringshjälp
Menyn för säten, använda genvägen
SYSTEM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Menyn System
Ändra visning på instrumentpanelen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ändra profilbild
Röstigenkänning
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Använda röststyrning för att välja en radiokanal
OLIKA
Allmän översikt
Använda snabbmenyn för att hitta till "videopresentationen hjälp"?
Använda snabbmenyn för att hitta till "Användarhandboken" ?
Beskrivning av pekskärmen
Beskrivning av knapparna bredvid pekskärmen
Beskrivning av multifunktionsreglaget
Beskrivning av rattreglage
Beskrivning av startsidorna
Göra personliga inställningar med widgets på startsidorna?