Tillbaka till listan

VIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Multimedia” meny

I huvudmenyn trycker du på ”Multimedia” och ”Video” och väljer sedan en ingångskälla som är ansluten till systemet i listan som följer för att komma åt videofilmerna:

- ”USB-1" (USB-port)

- ”USB-2" (USB-port)

- «SD» (SD-kort).

Anm.:

- vissa format kanske kan inte läsas och ingångskällorna som beskrivs ovan kan variera;

- USB-minnet (eller SD-kortet) som används måste vara formaterat i FAT32 och ha en lägsta kapacitet på 8GB och en högsta kapacitet på 32GB;

- mer information om kompatibla videoformat kan du få från en märkesrepresentant.

”Video”

Läsning

Under läsningen av en videofilm kan du:

- komma åt föregående videofilm genom att trycka på 1. Under uppspelningen av en videofilm, tryck på 1 för att visa videofilmen från början eller gör en lång tryckning för att snabbspola bakåt,

- pausa genom att trycka på 3,

- komma åt nästa videofilm genom att trycka på 4 eller göra en lång tryckning på 4 för att snabbspola videofilmen som pågår framåt,

- visa videofilmen på fullskärm genom att trycka på 5,

- använda rullningslisten 2.

Läsningen av videor kan endast utföras när bilen står stilla.

”Inställningar”

Från menyn ”Inställningar” kan du välja typ av visning: normal (halvskärm) eller fullskärm. Tryck på 6 för att bekräfta och gå tillbaka till föregående skärmsida.

”Ljusstyrka”

Vid uppspelning trycker du på ”Ljusstyrka” för att anpassa skärmens ljusstyrka. Ett kontrollfält visas så att du kan göra inställningen. Vidrör skärmen utanför detta fält för att ta bort det och gå tillbaka till uppspelningen av videofilmen.

Snabbmeny 7

Tryck på ”7” under uppspelningen för att:

- få detaljerad information om videofilmen (titel, genre, datum osv.);

- komma åt inställningarna.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

Titta på bilder eller se film från ett SD-kort