Tillbaka till listan

PRESENTATION AV APPLIKATIONSMENYN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Appar”

Utgå från startskärmen, tryck på ”Meny” och sedan på ”Appar” för att komma åt följande element:

- ”Mina Appar”;

- « R-Link Store » ;

- ”App-hanterare ";

- ”Sekretess ".

Vissa tjänster kan kommas åt gratis under en testperiod. Du kan förlänga ditt abonnemang från R-Link Store i bilen eller online på tillverkarens webbplats.

Presentation av R-Link Store

Ditt multimediasystem är anslutet så att du kommer åt de här tjänsterna direkt.

R-Link Store är applikationsbutiken i ditt multimediasystem. Här kan du köpa applikationer, funktioner och tjänster via ett säkert onlinesystem.

För mer information, se kapitel ”R-Link Store”.

Anslutning

Knappen ”Ansluta” på nedre delen av skärmen är:

- Synlig och aktiverad: om tjänsterna inte är aktiverade och bilen står stilla.

- Gråmarkerad: om tjänsterna inte är aktiverade och bilen är igång eller om anslutningen inte fungerar just för tillfället.

- Saknas: om tjänsterna redan är aktiverade.

Applikationer eller APP-ar

Aktivera internettjänster