Tillbaka till listan

MULTIMEDIAINSTÄLLNINGAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Inställningar”

Från menyn ”Multimedia”, tryck på ”Inställningar” och sedan på elementet som du vill ändra:

- ”Radio”;

- ”Media”;

- ”Foto”;

- ”Video”;

- ”Ljud”.

”Radio”

Med den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- aktivera/inaktivera ”AM ”-bandet,

- aktivera/inaktivera ”Radiotext”,

- aktivera/inaktivera ”Region”,

- aktivera/inaktivera ”TA/I-Traffic”,

”Media”

Med den här menyn kan du ställa in:

- huvudvolymen för ljud,

- känsligheten på aux-ingången (”Låg”, ”Genomsnittlig” eller ”Hög”),

- ljudkällan Bluetooth®.

”Foto”

Med den här menyn kan du ställa in följande fotoparametrar:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,

- aktivera/inaktivera animeringseffekten mellan varje foto i ett bildspel.

”Video”

Med den här menyn kan du ställa in typen av visning av videorna (”Anpassa” eller ”Fullständig”).

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

”Ljud”

Med den här menyn kan du ställa in olika ljudalternativ.

”Omgivande ljud”

Med den här funktionen kan du välja stämningsmusik bland följande fördefinierade stämningar:

- ”Naturlig”

- ”Live”

- ”Klubb”

- ”Vardagsrum”.

Obs: Du kan starta ett demonstrationsläge för att höra ett ljudtest utan Arkamys ljudförbättring.

”Basförstärkare”

Med den här funktionen kan du öka basen.

”Balans/toning”

Med den här funktionen kan du ställa in ljudfördelningen. Tryck på ”Centrerat” eller ”Framtill” för att optimera ljudet för alla bilens passagerare eller enbart för passagerarna bak (avstängt ljud bak i bilen och lagom volym fram).

Om du rör vid skärmen eller väljer läget ”Manuellt” kan du göra justeringar genom att flytta punkten 1.

”Bas/Medium/Diskant”

Med den här funktionen kan du minska eller öka värdet för baser, mellantoner och diskanter.

”Hastighetsvolym”

När den här funktionen är aktiverad ändras anläggningens ljudvolym efter bilens hastighet.

Tryck på ”Hastighetsvolym” och välj sedan ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Justera styrkan genom att öka/minska värdet med hjälp av knapparna ”+” och ”-”.

Obs: På Bose-anläggningar varierar volymen automatiskt med bilens hastighet.

”Loudness”

Du kan aktivera/inaktivera basförstärkningen genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

”Stabilisera frekvenserna”

Med den här funktionen kan du förstärka de låga och höga frekvenserna när volymen är låg.

Du kan aktivera/inaktivera funktionen genom att välja ”ON” eller ”OFF”.

”Volumstabilisator”

Du kan aktivera/inaktivera funktionen genom att välja ”ON” eller ”OFF”.

Obs: Om du vill återställa standardinställningarna för varje funktion, tryck på popup-menyn och sedan på ”Återställ”.

Streama musik från en surfplatta?