Tillbaka till listan

MEDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Multimedia” meny

Öppna huvudmenyn och tryck på ”Multimedia”, sedan på ”Media” eller på 1-genvägen i en meny för att direkt komma åt mediatypen som används.

”Media”

Med den här menyn kan du lyssna på musik från en extern källa (CD-skiva, USB, SD-kort osv.). Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet i följande lista för att komma åt ljudfilerna:

- ”USB-1" (USB-port)

- ”USB-2" (USB-port)

- ”Bluetooth”;

- ”SD” (SD-kort),

- ”CD" (ljud-CD eller MP3)

- ”AUX-1" (uttag)

- ”AUX-2" (uttag).

Anm.:

- ingångskällorna som beskrivs ovan kan variera.

- beroende på vald ljudkälla går det inte att komma åt vissa funktioner.

- vissa ljudkällor (USB, SD-kort och CD) startas automatiskt när de upptäcks.

- USB-minnet (eller SD-kortet) som används måste vara formaterat i FAT32 och ha en kapacitet mellan 8GB och 32GB.

Från huvudmappen kommer du åt:

- ljudfiler

- mappar, musik, genrer, artister, album och spellistor

- mappar och/eller ljudfiler.

Obs! Vissa ljudkällor gråmarkeras på skärmen och går inte att välja.

Du kan ändra media med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

”Spelare”

Du kan välja mellan en läsning av alla spår eller en läsning av ett enda spår.

Under läsningen av ett spår kan du:

- komma åt listan över pågående läsning 2,

- Du kommer till nästa spår genom att trycka på knappen 3 eller gör en lång tryckning för att snabbspola framåt i aktuellt spår.

- pausa genom att trycka på 5,

- Du kommer till föregående spår genom att trycka på 6.

- visa rullningslisten 7 och använd den för att välja mediatyp.

Anm.: Beroende på den anslutna ingångskällan kan visningen på multimediaskärmen variera.

”Navigera till”

Tryck på knappen Webbläsare för att visa spellistorna sorterade efter kategori (Spellistor Artister, Album, Poddsändning osv.)

Anm.: Som standard läser systemet alla spår. Spellistorna som beskrivs ovan varierar beroende på vilken ingångskälla som är ansluten.

Snabbmeny 4

Under uppspelning kan snabbmenyn 4 användas för att:

- ändra källan,

- aktivera/inaktivera upprepad läsning av aktuellt spår,

- aktivera eller inaktivera den slumpmässiga uppspelningen av listorna,

- komma åt atmosfärljudet,

- komma åt ljudinställningarna.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

Multimedia

Spela upp musik från ett USB-minne

Streama musik från en surfplatta?