Tillbaka till listan

LYSSNA PÅ RADION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Multimedia” meny

Gå till huvudmenyn, välj ”Multimedia” och sedan ”Radio” eller 1-genvägen från valfri meny.

”Radio”

Välja frekvensområde

Välj ”FM”, ”AM” eller ”DR” (digitalradio) genom att trycka på ”Band” på multimediaskärmen.

Det går även att välja frekvensområde med knappen på reglaget under ratten.

Du kan välja en sparad station med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

« AM »

Val av radiostation AM

Du kan välja en radiostation på flera olika sätt. Efter att du har valt ”AM” väljer du önskat läge genom att trycka på flikarna 2 eller 3.

Det finns två sökmetoder att tillgå:

- metoden ”Frekvenser” (flik 3),

- metoden ”Förinställningar” (flik 2).

« FM »

Val av radiostation FM

Du kan välja en radiostation på flera olika sätt. Efter att du har valt ”FM” väljer du önskat läge genom att trycka på flikarna 23 eller 4. Tre sökmetoder finns:

- metoden ”Frekvenser” (flik 3),

- metoden ”Stationer” (flik 4),

- metoden ”Förinställningar” (flik 2).

Läge ”Frekvenser”

I det här läget kan du söka manuellt efter radiostationer genom att söka av det valda frekvensområdet.

För en sökning av frekvensområdet har du två möjligheter:

- manuell sökning: sök av frekvensstegen genom att trycka flera gånger i följd i frekvensområdet 5 eller genom att trycka på 6

- automatisk sökning: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på 7.

Läget ”Stationer” (endast FM)

I det här läget kan du leta efter en station vars namn du känner till i en lista som klassificerats i alfabetisk ordning. Det är möjligt att lyssna på upp till 50 tillgängliga radiostationer.

Sök snabbt av listan för att kunna bläddra bland stationerna. Då du stannar till på en radiostation 8 påbörjas uppspelningen. Du kan också trycka på en radiostation i listan.

Om radiostationen inte stödjer RDS-systemet eller om bilen befinner sig i ett område där mottagningen är dålig, syns inte radiostationens namn på skärmen. Endast deras frekvens visas och klassificeras i början av listan.

”Spara en förinställning”

Med den här funktionen kan du spara stationen som du lyssnar på just nu. För att göra det sistnämnda:

- I lägena ”Frekvenser” eller ”Stationer”, trycker du på 10, sedan på ”Spara en förinställning” och väljer en plats 9.

Eller

- i ”Förinställningar”-läget håller du en av knapparna 9 intryckt tills du hör ett pip och ett meddelande visas på skärmen.

Det går att spara upp till 12 stationer per frekvensområde.

Läge ”Förinställningar”

I det här läget kommer du åt tidigare sparade radiokanaler. För ytterligare information, se ”Spara en kanal” i det här avsnittet.

Tryck på en av knapparna 9 (numrerade från 1 till 12) för att välja den station som du vill lyssna på.

Snabbmeny 9

Beroende på vald frekvens (AM eller FM) och aktiverat läge, tryck på 10 för att:

- ”Ändra källa”

- ”Spara en förinställning”

- komma åt ”Inställningar”-radion,

- komma åt ”Ljudinställningar”.

”Ändra källa”

Med den här funktionen kan du ändra ljudkälla (”Radio”, ”USB”, ”AUX” osv.).

Du kan ändra ljudkälla med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

Du kan välja en sparad station med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

”Inställningar”

I den här menyn kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- ”AM” ;

- ”Radiotext”

- ”Region”

- ”TA/I-Traffic”.

« AM »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera ”AM”-bandet.

”Radiotext”

(Textinformation)

Vissa radiostationer i FM-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel).

ANM.: Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

”Region”

När funktionen Region är aktiverad byter radion till en ny frekvens som sänder samma program om signalnivån förhindrar att frekvensen som du lyssnar på inte hittas.

Om funktionen ”Region” är inaktiverad byter radion till en ny frekvens som sänder en regional variant om signalnivån förhindrar att frekvensen som du lyssnar på inte hittas.

”TA/I-Traffic”

(Trafikinformation)

När den här funktionen är aktiverad kan du, beroende på land, automatiskt ta emot och lyssna på trafikinformation så snart den sänds från vissa radiostationer i FM-bandet.

Du måste välja en radiostation som sänder trafikinformation.

Obs: Om en annan ljudkälla används (USB, Bluetooth) avbryts den automatiskt vid trafikmeddelanden.

”Ljudinställningar”

Den här funktionen används för att ställa in ljudbalansen och för att öka eller minska värdet på bas och diskant. För ytterligare information, se avsnittet ”Multimediainställningar”.

« DR »

Val av radiostation DR

(marksänd digitalradio)

Digitalradion erbjuder ett större urval av radiostationer, bättre ljudkvalitet och ytterligare information.

Du kan välja en radiostation på flera olika sätt. Efter att du har valt ”DR” väljer du önskat läge genom att trycka på en av de tre tillgängliga flikarna:

- läget ”Kanaler” 11,

- läget ”Stationer” 12,

- läget ”Förinställningar” 13.

Läge ”Kanaler”

I det här läget kan du söka manuellt efter en radiokanal genom att trycka på en av knapparna 15.

Läget ”Stationer” och ”Förinställningar”

Läs mer om läget ”Stationer” och läget ”Förinställningar” i detta kapitel.

Snabbmeny 14

Beroende på valt läge, tryck på 14 för att:

- komma åt ”Interaktiv tjänst”,

- ”Ändra källa” (Radio, USB osv.)

- ”Spara en förinställning”

- ”Uppdatera lista”

- komma åt ”Inställningar” eller ”Multimediainställningar” för DR-läget.

”Interaktiv tjänst”

Tryck på 14 och sedan på ”Interaktiv tjänst” för att:

- komma åt ”EPG”,

- komma åt ”Bildspel”,

- komma åt ”Grafiktjänst”.

EPG (EPG)

Med den här menyn kan du titta på programtablån för DR-radio (marksänd digitalradio).

”Grafiktjänst”

Använd den här menyn för att visa webbplatsen som tillhandahålls av radiostationen som du har inställd.

Du kan välja en sparad station med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

”Bildspel”

Använd den här menyn för att se bilder som tillhandahålls av radiostationen som ett bildspel.

Du kan även komma åt menyn genom att trycka på 16.

Anm.: bildspelet 16 visas när funktionen Time shift (kontroll av direktsändning) är inaktiverad.

”Ändra källa”

Med den här funktionen kan du ändra ljudkälla (”Radio”, ”USB", "AUX" osv.).

Minneslagring av en radiostation

Från läget ”Kanaler” eller läget ”Stationer”, tryck på ”14” och sedan på ”Spara en förinställning”.

Du kan även göra en lång tryckning på en av förinställningsknapparna tills du hör en ljudsignal.

Det går att spara upp till 12 stationer per frekvensområde.

”Uppdatera lista”

Välj den här menyn för att uppdatera listan över radiostationer.

Du kan ändra ljudkälla med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

”Inställningar”

I lägena ”Kanaler”, ”Stationer” eller ”Förinställningar”, trycker du på 14, och sedan på ”Inställningar” för att öppna inställningarna för digitalradio. I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- ”Radiotext”

- ”Samsändning/leverans”

- ”Time shift”

- ”TA/I-Traffic”

- ”I-Meddelande”.

”Radiotext”

(textinformation)

Vissa digitalradiostationer sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel).

ANM.: Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

”Samsändning/leverans”

När den här funktionen är aktiverad växlar ljudsystemet automatiskt till en analog version om den digitala FM-stationen som spelas har för dålig mottagning.

Ljudanläggningen återansluter automatiskt till samma digitala FM -station när mottagningen är tillgänglig igen.

Obs! den här funktionen är endast tillgänglig om stationen har FM - och DAB-versioner.

”Time shift”

(kontroll av direktsändning)

Med den här funktionen kan du lyssna på en radiostation genom att använda listen 18.

Tryck på 17 för att pausa ljudanläggningen och starta lagringen av informationen från radiostationen du lyssnar på. Tryck på ”” för att återgå till uppspelningen av den lagrade radiostationen. Efter uppspelningen kan du använda listen 18 om du vill lyssna igen.

ANM.: tryck på ”Live” eller vänta till dess att uppspelningen är slut för att återgå till att lyssna på direktsänd radio.

”TA/I-Traffic”

(trafikinformation)

Med den här funktionen kan din ljudanläggning automatiskt ta emot trafikinformation som sänds på olika digitalradiostationer.

”I-Meddelande”

Tryck på ”I-Meddelande” och aktivera eller inaktivera sedan meddelandena som listas nedan. För varje aktiverat meddelande kan du automatiskt ta emot information så snart den sänds från vissa digitalradiostationer:

- ”Trafiknyheter”

- ”Varning”

- ”Nyheter”

- ”Väder”

- ”Händelse”

- ”Specialhändelse”

- ”Radioinfo”

- ”Sport”

- ”Finans”.

Multimedia

Använda röststyrning för att välja en radiokanal