Tillbaka till listan

FOTO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Multimedia” meny

I huvudmenyn trycker du på ”Multimedia”, ”Foto” och väljer sedan en ingångskälla som är ansluten till systemet i listan nedan för att komma åt fotona:

- ”USB-1" (USB-port)

- ”USB-2" (USB-port)

- ”SD" (SD-kort).

Anm.:

- vissa format kanske kan inte läsas och ingångskällorna som beskrivs ovan kan variera;

- USB-minnet (eller SD-kortet) som används måste vara formaterat i FAT32 och ha en lägsta kapacitet på 8GB och en högsta kapacitet på 32GB;

- mer information om kompatibla fotoformat kan du få från en märkesrepresentant.

Läsningen av videor kan endast utföras när bilen står stilla.

”Foto”

Läsning

Du kan välja mellan en läsning av alla foton i ett bildspel och en läsning av ett enda foto.

Under läsningen av ett foto kan du:

- komma åt föregående eller nästa foto genom att svepa snabbt över de förhandsvisade bilderna,

- visa eller dölja status- och kontrollfältet genom att trycka inom området för de förhandsvisade bilderna,

- rotera bilden genom att trycka på knappen 1,

- starta bildspelet genom att trycka på knappen 2,

- övergå från anpassat läge till fullskärmsläge genom att trycka på knappen 3.

”Inställningar”

Med inställningarna kan du:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,

- aktivera/inaktivera animeringseffekten mellan varje foto i ett bildspel.

När inställningarna har gjorts, tryck på 4 för att spara dina ändringar och gå tillbaka till föregående skärmsida.

ANM.: animeringseffekter i bildspelet är aktiverade som standard.

Snabbmeny 5

Utgå från skärmen för kortvisning, tryck på knappen 5 för att:

- få detaljerad information om fotot (rubrik, filtyp, datum, plats osv.),

- fastställa som foto till användarprofilen,

- komma åt inställningarna.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

Titta på bilder eller se film från ett SD-kort