Tillbaka till listan

APPLIKATIONSHANTERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”App-hanterare”

Utgå från startskärmen, tryck på ”Meny”, ”Appar” och sedan ”App-hanterare” för att komma till skärmen för hantering av dina applikationer.

Systemminne

Mängden minne som används 1 och som återstår 2 visas.

Information

1: mängden minne som används,

2: mängden minne som återstår,

3: anvisning om att en applikation är under utförande,

4: storlek på applikationens lagringsutrymme,

5: applikationens namn.

6: applikationsikon.

Information om applikationerna

För att se information om en applikation, tryck på önskad applikation i listan.

”Om”

Tryck på knappen ”Om” för att komma åt följande information:

- applikationens version,

- datum då applikationen installerades,

- applikationens skapare,

- beskrivning av applikationen,

- minne som används för applikationen.

”Juridisk information”

Tryck på fliken ”Juridisk information” för att se information om auktorisering, om tillgängligt.

Obs: Om applikation körs, tryck på ”Stoppa” för att stänga av den. Beroende på applikation kan kommandot ”Stoppa” vara gråmarkerat även om applikationen är under utförande.

Applikationer eller APP-ar