Tillbaka till listan

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Android Auto™

presentation

”Android Auto™" är en app som kan hämtas från din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar i din telefon via multimediasystemets skärm.

Obs! För att ta reda på om din bil är kompatibel med Android Auto™ måste funktionen 1Smarttelefonsspegling” finnas i menyn ”System” i multimediasystemet.

Första användning

- Hämta och installera ”Android Auto™"-appen från hämtningsplattformen i din smartphone.

- Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.

- följ instruktionerna som visas på multifunktionsskärmen;

- tryck på knappen 2,

- Du måste godkänna begärandena på din smartphone för att kunna använda ”Android Auto™"-applikationen.

- bekräfta genom att trycka på ”Acceptera” på telefonen;

- tryck på knappen 2 igen.

Appen startas i multimediasystemet. Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Använd de USB-kablar som rekommenderas av telefontillverkaren, så att appen fungerar korrekt.

CarPlay™

presentation

”CarPlay™" är en tjänst som finns inbyggd i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar i din telefon via multimediasystemets skärm.

Obs! För att ta reda på om din bil är kompatibel med CarPlay™-tjänsten måste funktionen 1Smarttelefonsspegling” finnas i menyn ”System” i multimediasystemet.

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Första användning

- Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.

- följ instruktionerna som visas på multifunktionsskärmen;

- spärrningen upphävs om du trycker på spakens knapp 3.

Tjänsten CarPlay™ startas i multimediasystemet.

Upprepa åtgärden om proceduren som beskrivs ovan misslyckas

När CarPlay™-tjänsten körs förändras den nedre delen av multimediaskärmen:

- kompassen visas om ingen rutt är aktiv;

- information om rutten visas om en rutt är aktiv.

Anm.: tjänsten ”CarPlay™" fungerar bara om din smartphone är ansluten till bilens USB -port.

Använd de USB-kablar som rekommenderas av telefontillverkaren, så att appen fungerar korrekt.

När Android Auto™-appen eller CarPlay™-tjänsten är aktiverad i multimediasystemet förändras den nedre delen av multimediaskärmen:

- kompassen visas om ingen rutt är aktiv;

- information om rutten visas om en rutt är aktiv.

När Android Auto™ eller CarPlay™ körs kan du komma åt navigerings- och musikapparna i din smartphone. De här apparna ersätter liknande appar som är integrerade i R-Link som redan är igång. Till exempel kan du använda antingen en Android Auto™-/CarPlay™-navigeringsapp eller appen som är inbyggd i multimediasystemet, men inte båda.

Knapparna 4 informerar dig om apparna körs via Android Auto™, CarPlay™ eller multimediasystemet.

När du använder Android Auto™ eller CarPlay™ fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att köras i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" eller "CarPlay™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

Nota:

- Android Auto™ och CarPlay™ körs endast om din smartphone är ansluten till bilens USB -port.

- du kan konfigurera multimediaskärmen i telefonens inställningar.

Android Auto™- och CarPlay™-funktionerna varierar beroende telefonens märke och modell. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida om det finns en sådan.

När appen ”Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" är aktiverad i multimediasystemet kan du använda röststyrningsknappen för att styra vissa funktioner i din smartphone med hjälp av röstkommandon. För att göra detta, tryck och håll inne knappen 5 på ratten (se kapitlet ”Använda röstigenkänningen” för mer information).

Återgå till R-Link-gränssnittet

För att återgå till R-Link-gränssnittet:

- tryck på ”Hem”-knappen på multimediasystemets frontpanel eller på mittreglaget.

eller

- tryck på knappen 6 på multimediasystemets skärm.

Snabbmeny

Snabbmenyn 7 har följande alternativ:

- lista med enheter;

- multimediasystemets instruktionsbok;

- ljudinställningar.

R-LINK 2 MED ANDROID AUTO TM

R-LINK 2 MED APPLE CARPLAY