Tillbaka till listan

VENTILATIONSMUNSTYCKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Främre platser

Riktning

Riktning höger/vänster

Använd släpkontakten 8.

Riktning uppåt/nedåt

Använd släpkontakten 8.

Justering av luftflöde

Vrid ratten 9:

till : maximal öppning;

till : stängd.

Om det uppstår dålig lukt i bilen, använd endast de system som är avsedda att avhjälpa detta. Kontakta din märkesrepresentant.

Platser bak

Riktning höger/vänster

Använd släpkontakten 11.

Riktning uppåt/nedåt

Använd släpkontakten 11.

Justering av luftflöde

Vrid ratten 10:

uppåt: maximal öppning;

nedåt: stängning.

För inte in något i bilens ventilationssystem (t.ex. vid dålig lukt).

Risk för skador eller brand.