Tillbaka till listan

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av informationen från sensorerna som är installerade på vardera sida om stötfångaren bak (område C) varnar funktionen föraren i följande fall:

- när ett annat fordon befinner sig i avkänningsområdet A

och/eller

- när det föreligger en risk för kollision med ett fordon som befinner sig i området B och som kör fortare än du.

Funktionen varnar dig när bilen körs i en hastighet över 15 km/h.

ANM.:

Se till att radarområdet C inte är täckt (av klistermärken, lera, snö osv.).

Om en sensor skyms visas meddelandet ”Sidoradar Ingen sikt” på instrumentpanelen. Rengör området där sensorerna är placerade.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Aktivering/inaktivering

Bilar med multimediaskärm 1

Se multimediasystemets bruksanvisning för att aktivera eller inaktivera funktionen. Välj ”ON” eller ”OFF”.

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Stanna bilen och tryck på brytaren 2 tills du kan välja fliken ”Fordon”;

- Tryck på reglaget 3 eller 4 flera gånger för att öppna menyn ”Inställningar”. Tryck på 5 OK,

- Tryck på reglaget 3 eller 4 flera gånger för att öppna menyn ”KÖR ASSISTANS”. Tryck på strömställaren 5 OK,

- tryck på 3 eller 4 flera gånger för att öppna menyn ”Varnare döda vinkeln” och tryck på 5 OK ;

- Tryck en gång till på reglaget 5 OK för att aktivera eller inaktivera funktionen.

= funktion igång

< funktion avstängd

Systemets detektionskapacitet är inställd efter standardiserad vägbredd. När du kör i ett smalt körfält kan funktionen varna dig när en bil registreras flera körfält bort.

Indikator 6

En indikatorlampa 6 sitter på de båda backspeglarna 7.

Anm.: Rengör backspeglarna 7 regelbundet så att indikatorerna 6 syns.

Funktion

Funktionen varnar dig när bilens hastighet överskrider cirka 15 km/h:

- när ett annat fordon befinner sig i döda vinkelns avkänningsområde A och rör sig i samma färdriktning som du

- när ett fordon närmar sig snabbt bakom bilen i en annan fil inom avkänningsområdet B.

Om du kör om en bil tänds endast kontrollampan 6 om bilen förblir i döda vinkeln under en längre tid A.

Funktionen varnar inte föraren om de andra bilarna är stillastående.

Display D

Första varningen: körriktningsvisaren är inte aktiverad6-kontrollampan visar att ett fordon befinner sig i området för döda vinkeln och/eller att fordonet närmar sig snabbt bakifrån i en närliggande fil.

Display E

Körriktningsvisaren är aktiverad6-kontrollampan blinkar när funktionen upptäcker ett fordon i området för döda vinkeln och/eller om ett fordon närmar sig snabbt bakifrån på den sida som du har vridit ratten åt. Om du stänger av färdriktningsvisaren visas den första varningen (display D).

När motorn startar aktiverar systemet senaste sparade status när tändningen slogs av (se föregående sidor).

Automatisk inaktivering av systemet

- Vid körning på väg med skarpa kurvor

- vid backning.

Om bilen har en dragkrok som känns igen av systemet visas ett meddelande ”Släp: skymda vinkeln av” på instrumentpanelen som visar att funktionen inte är aktiverad. Kontakta din märkesrepresentant om du vill ha hjälp med val av utrustning som passar till din bil.

Driftstörning

Om systemet upptäcker ett fel visas meddelandet ”Kontrollera Sidoradar” på instrumentpanelen. Vänd dig till en märkesrepresentant.

På grund av sensorerna bakom stötfångaren är det lämpligt att överlåta alla arbeten på stötfångaren (reparation, byte, lackarbete osv.) till en fackman.

- Systemets detektionskapacitet är inställd efter standardiserad vägbredd. Om du kör på en bredare väg finns risk att systemet inte upptäcker ett fordon i döda vinkeln.

- Vid starka elektromagnetiska vågor (t.ex. under högspänningsledningar) eller svåra väderförhållanden (kraftigt regn, snö osv.) kan tillfälliga störningar uppstå i systemet. Var extra uppmärksam på trafiksituationen.

Risk för olycka.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid en kollision kan radarns inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten osv.) i området kring radarn får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- Komplicerad omgivning (metallbroar, tunnlar, vägar med hinder i vägrenen osv.);

- dåliga klimatförhållanden (snö, hagel, ishalka m.m.);

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Begränsning av systemets funktion

- För att säkerställa att systemet fungerar korrekt ska området runt radarn hållas rent och inte modifieras.

- Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig i närheten av bilen.

- När du kör in i en kurva kan radarna ibland tillfälligt sluta registrera fordon i anslutande körfält.

- Funktionens varning kan vara fördröjd när två andra bilar närmar sig bakifrån, bredvid varandra i anslutande körfält (på en väg med tre körfält) i mycket högre hastighet än du kör i.

- Systemet kanske inte varnar för fordon som kör i helt andra hastigheter.

- Om bilen körs om av ett långt fordon (t.ex. långtradare som kör om i ungefär samma hastighet som du kör din bil i) kan systemet avbryta varningen innan omkörningsmanövern är slutförd.

- Bilen körs på en krokig väg.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- Radarområdet har skadats (bakre stötfångaren).

- Bilen har en dragkrok som inte känns igen av systemet.