Tillbaka till listan

VARNING VID UTKÖRNING FRÅN PARKERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av informationen från radarna på båda sidor av den bakre stötfångaren (område A), uppmärksammar systemet föraren när en bil registreras i området B.

Funktionen är aktiverad när:

- backväxeln är ilagd,

och

- bilen står stilla eller kör i låg hastighet.

ANM.:

Se till att radarområdet A inte är täckt (av klistermärken, lera, snö osv.).

Om en sensor skyms visas meddelandet ”Sidoradar Ingen sikt” på instrumentpanelen. Rengör området där sensorerna är placerade.

Systemets registreringsförmåga beror på omgivningen (stillastående föremål osv.), stötfångarens skick osv.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Aktivering/inaktivering via multimediaskärmen 1

Se multimediasystemets bruksanvisning för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Välj ON eller OFF.

Funktion

Funktionen varnar om ett fordon befinner sig i området B och närmar sig bilen.

Lampan 2 tänds på ytterbackspeglarna 3 på båda sidor.

Anm.: Rengör backspeglarna 3 regelbundet så att indikatorerna 2 syns.

Kontrollamporna 4 på multimediaskärmen visar på vilken sida som bilen som närmar sig har registrerats.

Obs: Rengör kameran regelbundet så att det inte är övertäckt.

Kontrollamporna 2 och 4 åtföljs av en ljudsignal när bilen backar.

Driftstörning

Om systemet upptäcker ett fel visas meddelandet ”Kontrollera Sidoradar” på instrumentpanelen. Vänd dig till en märkesrepresentant.

På grund av sensorerna bakom stötfångaren är det lämpligt att överlåta alla arbeten på stötfångaren (reparation, byte, lackarbete osv.) till en fackman.

Begränsning av systemets funktion

- För att säkerställa att systemet fungerar korrekt ska området runt radarn hållas rent och inte modifieras.

- Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig mot bilen.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- radarområdet A har skadats (bakre stötfångaren);

- Bilen har en dragkrok som inte känns igen av systemet.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid en krock kan radarnas lägen ändras, vilket påverkar funktionen. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten, karossarbete osv.) i området kring radarn får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- radarområdet A har skadats (bakre stötfångaren);

- Bilen har en dragkrok som inte känns igen av systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- En komplex omgivning (parkeringsgarage, stål konstruktioner osv.).

- Dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.).

Begränsning av systemets funktion

- För att säkerställa att systemet fungerar korrekt ska området runt radarn hållas rent och inte modifieras.

- Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig mot bilen.

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.