Tillbaka till listan

TORKARBLAD: byte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Byte av vindrutetorkarblad 1

Med påslagen tändning och stillastående motor, tryck ner torkarreglaget helt: torkarna stannar i ett läge som är helt fritt från motorhuven.

Sänk ner torkararmen 3, dra i tungan 2 (rörelse A) och tryck torkarbladet uppåt.

Ditsättning

Låt bladet glida på armen tills det snäpps fast. Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt. För torkarreglaget till stoppläget.

Kontrollera torkarbladens skick. Deras livslängd beror på dig:

- rengör bladen, vindrutan och bakrutan med tvållösning regelbundet

- använd dem inte när vindrutan eller bakrutan är torr

- ta bort dem från vindrutan eller bakrutan om de inte har använts på länge.

- Kontrollera vintertid att torkarbladen inte har frusit fast innan torkarmotorn sätts igång, eftersom det annars finns risk för att torkarmotorn skadas (överhettning).

- Kontrollera torkarbladens skick.

Bladen ska bytas ut när deras verkningsgrad försämrats, ungefär en gång per år.

När du byter torkarbladet och har tagit bort det, var försiktig så att torkararmen inte slår i vindrutan, då kan glaset skadas.

Bakrutetorkare 4

Ställ reglaget i stoppläget (inaktiverat läge):

- Lyft torkararmen 6.

- Vrid bladet 4 tills det tar emot (rörelse C).

- Beroende på bil, tryck på tungan 5 och lossa sedan bladet genom att dra i det (rörelse B).

Ditsättning

Sätt dit torkarbladet i omvänd ordning mot vid borttagningen. Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

Kontrollera att reglaget står i stoppläget (inaktiverat läge) innan du byter torkarbladet bak.

Risk för skador.