Tillbaka till listan

NACKSKYDD FRAM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ditsättning av nackskyddet

Dra nackskyddet uppåt till önskad höjd. Kontrollera att det har spärrats ordentligt.

Nedsänkning av nackskyddet

Tryck på knappen 2 och för ner nackskyddet till önskad höjd. Kontrollera att det har spärrats ordentligt.

Reglering av lutning

Om din bil är utrustad med en sådan ska du flytta A-delen mot dig eller bort från dig till önskad position.

Borttagning av nackskyddet

Ställ nackskyddet i det högsta läget (luta eventuellt ryggstödet bakåt). När nackskyddet är i det högsta läget, tryck på knappen 2 och höj nackskyddet så att det frigörs.

Ditsättning av nackskyddet

Se till att nackskyddets stänger 1 placeras rätt. Stången med märket ska sitta i höljet 3 som är utrustad med låsningsknappen 2. För in nackskyddets stänger i hylsorna (luta eventuellt ryggstödet bakåt). Tryck på knappen 2 och sänk ned nackstödet tills det spärras, ställ sedan in det på önskad höjd. Kontrollera att alla stänger 1 på stolens ryggstöd har låsts ordentligt.

Nackskydd är en mycket viktig säkerhetsutrustning, det ska finnas på plats och vara rätt inställt. Nackskyddets högsta punkt ska vara så nära huvudets högsta punkt som möjligt och avståndet mellan huvudet och del A ska vara minimalt.