Tillbaka till listan

MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av den här funktionen kan du, beroende på bilens utrustning, aktivera/inaktivera och ställa in vissa av bilens funktioner.

Bilar med multimediaskärm 1

Åtkomst till menyn för inställning

Se multimediasystemets bruksanvisning för information om de olika inställningarna.

Val av inställningar

Välj meny och sedan den funktion som ska justeras (visningen beror på bilens utrustning och land):

a) ”Kör”:

- Volym för körriktningsvisare.

b) ”Åtkomst”:

- Låsa upp förardörren,

- Låsa dörrarna under körning,

- Öppning/stängning i handsfreeläget,

- Låsning på avstånd/Upplåsning vid närmande till bilen,

- Ljud för fjärrlåsning,

- Tyst läge,

- Automatisk låsning.

c) ”Torkare/belysn.”:

- Ledljus,

- Torkning vid backning,

- Automatisk framrutetorkning,

- Torka efter tvätt.

d) ”Välkommen”:

- Yttre välkomnande;

- Automatisk utfällning av backspeglar,

- Inre välkomnande;

- Automatiskt läge för innerbelysning.

Beroende på funktionen, välj:

- ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller stänga av,

eller

- en tidslängd för att justera hur länge belysningen är på (t.ex. för funktionen ”Ledljus”).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Bilar som inte är har multimediaskärm

Öppna inställningsmenyn på displayen 2 på bilar med instrumentpanel A

Stanna bilen och tryck på kontakten 3 tills du kan välja fliken ”Fordon”.

Tryck på kontakten 4 eller 5 tills du kommer till menyn ”Inställningar” och bekräfta genom att trycka på 6OK”.

Öppna inställningsmenyn på displayen 2 på bilar med instrumentpanel B

När bilen står stilla, tryck på reglaget 3 tills du kan välja menyn ”Inställningar”. Tryck sedan på 6OK” för att bekräfta.

Tryck på 4 eller 5 flera gånger för att öppna menyn ”Bil Inställning”. Tryck sedan på reglaget 6OK” för att bekräfta.

Val av inställningar

Navigera med hjälp av knappen 45 för att välja den funktion som ska justeras och tryck på 6OK” för att bekräfta (visningen kan variera beroende på bilens utrustning och land):

a) ”INSTRUMENT”:

- Språk;

- Enhet;

- Stil;

- Färg.

b) ”BIL”:

- Bakrutetorkning vid backning;

- Automatisk vindrutetorkning;

- Droppavtorkningsfunktion fram/bak;

- Yttre välkomnande;

- Friläge i ECO-läge,

- Volym för körriktningsvisare.

c) ”PARKING ASSIST”:

- Volym för ljudsignal;

- avkänning av hinder framför bilen,

- avkänning av hinder på sidan av bilen,

- avkänning av hinder bakom bilen.

d) ”KÖR ASSISTANS”:

- Känslighet för filbytesvarning;

- Vibration vid filbytesvarning;

- Känslighet för filhållningsassistans;

- varningssystem för döda vinkeln;

- Trötthetsvarning,

- Aktiv bromsning;

- Varning för överskriden hastighetsgräns;

- Avståndslarm.

e) ”BELYSNING”:

- Automatiskt läge för innerbelysning;

- Automatiskt ledljus;

- Ledljus: XX sekunder.

f) ”ACCESS”:

- Låsa dörrarna under körning;

- Öppning/stängning i handsfreeläget;

- Upplåsning av enbart förardörren;

- Automatisk återlåsning;

- Tyst låsning;

- Automatisk öppning/stängning;

- Automatisk utfällning av ytterbackspeglar.

g) ”RESET”.

= funktion igång

< funktion avstängd

Välj en rad och tryck sedan på 6OK” för att justera funktionen.

Om du väljer antingen ”PARKING ASSIST” och sedan ”VOLYM” eller ”INSTRUMENT” och sedan ”Språk” måste du göra ett ytterligare val (parkeringsassistansens ljudvolym eller språk på instrumentpanelen).

Om så är fallet, välj och bekräfta genom att trycka på 6OK”, det valda värdet visas = framför raden.

Om du vill gå lämna menyn trycker du på brytaren 4 eller 5 för att komma till ”Tillbaka” och bekräftar genom att trycka på 6OK”.

Du kan behöva göra detta flera gånger.

Menyn för personliga inställningar av bilen kan inte användas under körning.

När hastigheten överstiger 20 km/h övergår instrumentpanelen automatiskt till läget färddator.