Tillbaka till listan

KORT: blockerat låsläge

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Om bilen är utrustad med blockerat låsläge kan det användas för att låsa dörrarna och hindra att de öppnas inifrån (om någon t.ex. krossar en ruta och försöker öppna dörren inifrån).

Aktivering av det blockerade låsläget

Tryck snabbt två gånger på knappen 2.

Låsningen bekräftas genom att varningsblinkrarna och sidoblinkljusen blinkar långsamt två gånger och sedan snabbt tre gånger.

Beroende på utrustningsnivå, fälls ytterbackspeglarna in automatiskt när bilen låses BACKSPEGLAR.

Avaktivering av blockerat låsläge

Tryck på knappen 1.

Upplåsningen av dörrarna visas genom att varningsblinkrarna blinkar en gång.

Använd aldrig funktionen blockerat låsläge om någon sitter kvar i bilen.