Tillbaka till listan

INNERBELYSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Läslampor

Tryck på strömbrytaren 1 och ställ in följande lägen:

- belysningen är tänd hela tiden,

- Belysningen släcks omedelbart.

Om dörrarna eller bakluckan låses upp och öppnas tänds läslamporna och annan belysning med tidsfördröjning.

Innerbelysning

Tryck på strömställaren 3, och ställ in följande lägen:

- Taklampan är tänd hela tiden.

- Taklampan tänds när någon av dörrarna öppnas. Den slocknar inte förrän dörrarna är ordentligt stängda och efter en tidsfördröjning.

- Taklampan släcks omedelbart.

Läslampor

Använd reglagen 2 och 4.

Obs! På bilar med multimediasystem kan du, via multimedieskärmen (MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE):

- inaktivera/aktivera innerbelysningen när bagageluckan öppnas,

- ändra färgen på stämningsbelysningen (åtta alternativ) (beroende på bil).

Handskfacksbelysning 5

Lampan tänds när luckan öppnas.

Bagagerumsbelysning 6

Lampan tänds när bagageutrymmet öppnas.

Innerbelysningen och belysningarna släcks när dörrarna är riktigt stängda, vid låsning eller start av motorn.