Tillbaka till listan

FUNKTION FÖR UTOMHUSLUFTENS KVALITET OCH LUFTRENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningarna på multimediaskärmen 1.

Utomhusluftens kvalitet

Luftkvaliteten i bilen indikeras via en förklarande text och en animation på multimediasystemets skärm.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.