Tillbaka till listan

FACK, FÖRVARING I BAGAGERUM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fack under matta

För att komma åt detta lyfter du upp bagagerumsmattan 1 med hjälp av fliken 2.

Golvluckan kan fästas med haken 4 i hållaren 3.

Placera alltid de föremål som ska transporteras så att deras största mått vilar mot baksätets ryggstöd.

Löstagbart golv

(kombiversion)

Det består av två oberoende delar, A och B.

När baksätena är nedfällda ger det här läget ett plant golv.

Förvaringsläge

Det här ger mer utrymme för förvaring i bagagerummet:

- Ta bort del B och sedan del A från det löstagbara golvet.

- Placera del A och sedan del B under stöden 5 och 6.

Separationsläge

Det används för att dela in bagagerummet i två avgränsade områden.

Stick in fingrarna under mellanrummen 7.

Maximal belastning på det löstagbara golvet när det ligger plant: 50 kg jämnt fördelade.

Lyft upp del C i vertikalt läge tills den spärras.

Förvaring under golvet

För att komma åt den lyfter du del B av det löstagbara golvet med handtaget 8 och placerar den på del A.

Lyft del A med hjälp av handtaget 10 och placera den på klackarna 9.

Förankringskrokar

Fästpunkter 11.

Placera alltid de tyngsta föremålen direkt på golvet. Om bilen är utrustad med förankringspunkter 11 på bagagerummets golv bör dessa användas. Lastningen ska ske så att inga föremål kan kastas framåt vid en häftig inbromsning. Knäpp ihop bilbältena bak även om dessa inte används.

Om bilen inte har en bogseringskrok kan du köpa den hos en märkesrepresentant.

Placera alltid de föremål som ska transporteras så att deras största mått vilar mot baksätets ryggstöd.

Väskkrok 12

Maxvikt per krok: 5 kg.

Förvaringsfack 13

(kombiversion)