Tillbaka till listan

ELMANÖVRERAD TAKLUCKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Öppning av gardinen 1

- För att öppna: tryck handtaget 2 bakåt för att föra gardinen till önskat läge.

- för att stänga: dra handtaget 2 framåt för att föra gardinen till önskat läge.

Öppning av takluckan

- För att vinkla: för det markerade läget 3 till läge A.

- för att öppna: för det markerade läget 3 till läget BC eller D beroende på vilken öppningstyp som krävs;

- för att stänga: för det markerade läget 3 till läget 0.

Förarens ansvar

Lämna aldrig djur, barn eller personer med funktionshinder ensamma i bilen, inte ens för en kort stund.

Risk finns att de kan skada sig eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen som t.ex. fönsterhissarna eller låsa dörrarna.

Om något tar emot, öppna då takluckan helt genom att vrida knappen 4 helt åt höger (läget D).

Risk annars för allvarliga skador.

Fjärrlåsning av takluckan

Om du trycker två gånger snabbt på kortets låsknapp eller på förardörrens låsknapp i handsfree-läge, låses alla rutor och takluckan automatiskt.

Systemet bör endast startas om föraren har uppsikt över bilen och ingen person befinner sig i kupén.

För bilar med den här utrustningen aktiverar denna manöver det blockerade låsläget. RADIOSTYRD FJÄRRKONTROLL: blockerat låsläge eller KORT: blockerat låsläge.

Kontrollera att ingen person finns kvar inne i bilen.

ANM.:

Din bil är utrustad med klämskydd: om takluckan stöter på motstånd under stängningen (en trädgren osv.), stannar den och går tillbaka några centimeter.

Om takluckan har stängts med fjärrkontrollen kan du, om du trycker på knappen 4, få takluckan att återgå till det läge den hade före stängningen.

Takluckan öppnas inte när temperaturen är under -20 °C. Den stängs dock fortfarande.

När du stänger takluckan ska du se till att ingen kroppsdel (arm, hand osv.) sticker ut ur bilen.

Risk annars för allvarliga skador.

Driftstörning

Om takluckan inte går att stänga flyttar du det markerade läget 3 till läget 0 och trycker sedan på knappen 4 tills takluckan stängs helt och hållet: ta kontakt med din märkesrepresentant.

OBS! Under detta moment är takluckans klämskyddsfunktion urkopplad. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Användningsföreskrifter

- bil med last på takskenorna.

När du har last på taket bör du inte öppna eller stänga takluckan.

Innan du öppnar eller stänger takluckan, kontrollera föremålen och/eller tillbehören (cykelhållare, takbox) på takskenorna. Lasten måste vara jämnt fördelad och fast förankrad och får inte hindra takluckans funktion.

Vänd dig till din märkesrepresentant för råd.

- Se till att takluckan är ordentligt stängd när du lämnar bilen.

- rengör tätningen var tredje månad med en produkt som är godkänd av vår tekniska avdelning;

- Öppna inte takluckan omedelbart efter regnväder eller biltvätt.

Förarens ansvar

Lämna aldrig djur, barn eller personer med funktionshinder ensamma i bilen, inte ens för en kort stund.

Risk finns att de kan skada sig eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen som t.ex. fönsterhissarna eller låsa dörrarna.

Om något tar emot, öppna då takluckan helt genom att vrida knappen 4 helt åt höger (läget D).

Risk annars för allvarliga skador.