Tillbaka till listan

BAKSÄTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Manuell framfällning av ryggstöden

Se till att framstolarna är tillräckligt långt framskjutna.

Höj upp sidonackskydden till det högsta läget och sänk ned mittnackskyddet helt.

Beroende på bil lägger du bältet i bältesguiden 2 för att undvika att bältet skadas, eller sätter fast det med spännet. Det här förhindrar att bilbältet fastnar när sätet fälls upp igen. Kontrollera under alla omständigheter att bilbältena fungerar som de ska.

Dra i reglaget 1 och fäll ryggstödet A.

Ryggstödet sätts tillbaka, på omvänt sätt mot borttagningen.

Sätt dit ryggstödet och tryck fast det mot sockeln.

När 2-platssätet med det lilla ryggstödet B är hopfällt får ingen sitta på den mittre platsen, eftersom bältet inte går att låsa (bälteslåsen går inte att komma åt).

När du handskas med bakstolarna, se till att ingenting är i vägen vid förankringspunkterna.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Kontrollera när du sätter tillbaka ryggstödet, att det spärras ordentligt.

Om du använder överdragsklädsel, se till att den inte kommer i vägen när du låser ryggstödet.

Se till att bältena kommer i sina rätta lägen.

Sätt tillbaka nackskydden.

Automatisk nedfällning av ryggstöden (golvläge)

(kombiversion)

Från bagagerummet kan du dra i reglaget 3 och lossa de hela baksätena automatiskt så att golvet blir plant.

Användningsvillkor

- bilen står stilla

- bakluckan är öppen

- bilbältena i baksätet är fastspända.

Driftstörning

Om alla användningsvillkor är uppfyllda och det ändå inte går att fälla sätena, kontakta en märkesrepresentant.

När du handskas med bakstolarna, se till att ingenting är i vägen vid förankringspunkterna (personer, djur, grus, trasor, leksaker etc).